ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๐๕:๒๕ น.

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ข่าวประชาสัมพันธ์ “มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ”

เคอร์คูมินโปร และลินชี่โปร ผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด จากไทยเฮิร์บ ปฏิทินข่าว—๑๙ ต.ค. ๖๓

บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด บริษัทร่วมทุนขององค์การเภสัชกรรม ( ไทยเฮิร์บ ) แนะนำสินค้าใหม่ เคอร์คูมิน โปร และ ลินชี่ โปร ผลิตภัณฑ์ภายใต้งานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซินไบโอติกจากสมุนไพร ขมิ้นชัน และสารสกัดเห็ดหลินจือ

เอยูโพล (AU Poll) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เสนอผลวิจัยเชิงสำรวจ ความเครียดของคนกรุงฯ ภายในสถานการณ์โควิด-19 ทั่วไป—๑ ก.ค. ๖๓

กรุงเทพฯ--1 ก.ค.--มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

สถาบันวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอยูโพล) เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจเรื่องความเครียดของคนกรุงฯ ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 จำนวนทั้งสิ้น 1,216 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 1–30 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา พบว่า

ตัวอย่างเกินครึ่งหรือร้อยละ 51.9 เป็นหญิง และร้อยละ 48.1 เป็นชาย เมื่อจำแนกออกเป็นช่วงอายุ พบว่า ร้อยละ 17.7 มีอายุต่ำกว่า 25 ปี ร้อยละ 21.8 มีอายุ 25-35 ปี ร้อยละ 33.5 มีอายุ 36-50 ปี และร้อยละ 27.0 มีอายุมากกว่า 50 ปี ด้านสถานภาพสมรส พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 50.2 สมรสแล้ว ร้อยละ 42.1 เป็นโสด และร้อยละ 7.7 เป็นหม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ ส่วนการศึกษาที่สำเร็จมาชั้นสูงสุด พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 61.5 สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 32.2 ระดับปริญญาตรี และร้อยละ 6.3 ระดับสูงกว่าปริญญาตรี ส่วนรายได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 22.3 มีรายได้ต่ำกว่า 10,000 บาท ร้อยละ 43.7 มีรายได้ 10,001-20,000 บาท ร้อยละ 22.1 มีรายได้ 20,001-30,000 บาท และร้อยละ 11.9 มีรายได้สูงกว่า 30,000 บาท สำหรับอาชีพ 3 อันดับแรก ได้แก่ ร้อยละ 27.1 อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รองลงมาคือร้อยละ 26.3 อาชีพค้าขาย และร้อยละ 11.3 อาชีพค้าขายและนักเรียนนักศึกษาในสัดส่วนที่เท่ากัน

คนกรุงฯ กว่าร้อยละ 80 เครียดภายใต้สถานการณ์โควิด-19 …

ผลสำรวจดัชนีความเครียดประจำเดือนมิถุนายน 2563 ในภาพรวม พบว่า คนกรุงฯ ร้อยละ 83.1 มีความเครียดเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์โควิด-19 โดยความเครียดมาจากสาเหตุ

ร้อยละ 75.8 เครียดกับเรื่องรายได้และหน้

การเรียนออนไลน์ในสถานการณ์ Covid-19 ทั่วไป—๑๙ มิ.ย. ๖๓

สถาบันวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอยูโพล) เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจเรื่องการเรียนออนไลน์ในสถานการณ์ Covid-19 จำนวนทั้งสิ้น 505 ตัวอย่าง ในเขตกรุงเทพมหานครที่เรียนออนไลน์ หรือมีบุตรหลานที่เรียนออนไลน์ ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 1–18

อาคเนย์ ผนึกกำลัง เอแบค จัดคอร์สออนไลน์ มุ่งเสริมทักษะความรู้ตัวแทน ต่อยอด ทั่วไป—๑๕ พ.ค. ๖๓

อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน หนึ่งในสายธุรกิจหลักของบริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค) ปั้นคอร์สอบรมการตลาดออนไลน์เปิดหลักสูตร “Online Digital Marketing” สำหรับตัวแทนของอาคเนย์ประกันชีวิต

อาคเนย์ จับมือ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดหน้าใหม่การศึกษาไทย เน้นประสบการณ์ตรง ดึงศักยภาพ ทั่วไป—๒๔ ก.พ. ๖๓

อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน จับมือ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค) พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนของคณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ เน้นการสร้างประสบการณ์เรียนรู้ตรงจากผู้เชี่ยวชาญ ดึงศักยภาพของนักศึกษามาพัฒนา

ภาพข่าว: อาคเนย์ จับมือ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดหน้าใหม่การศึกษาไทย เน้นประสบการณ์ตรง ดึงศักยภาพ ปฏิทินข่าว—๒๔ ก.พ. ๖๓

นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (ที่ 3 จากขวา) พร้อมคณะผู้บริหาร จับมือ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค) นำโดย ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี (กลาง)

น้องนาเดีย ยลรดี คุ้มกนกกานต์ คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 2 ปีติดต่อกัน บันเทิง—๖ ก.พ. ๖๓

น้องนาเดีย น.ส.ยลรดี คุ้มกนกกานต์ อายุ 18 ปี คว้ารางวัล"ชนะเลิศอันดับ 1 "เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน จากการประกวดขับร้องเพลงจีน "CIAU CHINESE SINGING CONTEST 2020" ระดับอุดมศึกษา ประกวด ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ(ABAC)

เอแบค จับมือ มายด์ อิงลิช เปิดหลักสูตรระยะสั้น ABAC Mind English พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ทั่วไป—๑๘ ก.ย. ๖๒

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค) ร่วมกับ บริษัท มายด์ อิงลิช จำกัด จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง โครงการพัฒนาธุรกิจเชิงนวัตกรรมสู่นานาชาติของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค) กับ บริษัท มายด์ อิงลิช จำกัด และ บริษัท ไทยอินเตอร์

ภาพข่าว: เตรียมพร้อมรัฐบาลดิจิทัล ทั่วไป—๒๑ ส.ค. ๖๒

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กร บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565 ) โดยมี

ภาพข่าว: เตรียมพร้อมรัฐบาลดิจิทัล ทั่วไป—๒๐ ส.ค. ๖๒

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กร บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565 ) โดยมี

กรุงศรี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิด Partnership Branch นำเสนอ University Total Banking ปฏิทินข่าว—๓๐ ก.ค. ๖๒

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ พัฒนาสาขารูปแบบใหม่"Partnership Branch @Assumption University" ทำเรื่องเงินให้เป็นเรื่องง่ายตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ

ภาพข่าว: มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และกลุ่มทรู ลงนามความร่วมมือ Smart University ทั่วไป—๑๓ มิ.ย. ๖๒

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดย ภราดา ดร. บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี และ ดร.สุนทร พิบูลย์เจริญสิทธิ์ นายทะเบียน จับมือ กลุ่มทรู โดย ดร.กิตติณัฐ ทีคะวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่(ร่วม) และนายสุภกิจ วรรธนะดิษฐ์ หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่ม ด้านการพาณิชย์ ลงนามความร่วมมือ

ผลสำรวจ AUPOLL ค่าใช้จ่ายตอนเปิดเทอม ทั่วไป—๑๓ พ.ค. ๖๒

สถาบันวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอยูโพล) เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจเรื่องเปิดเทอมใหม่ 2562 กรณีศึกษา : ตัวอย่างประชาชนอายุ 25 ปีขึ้นไป ที่มีบุตรศึกษาอยู่ในระดับอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 1,216 ตัวอย่าง

ก็มาดิ Crab! นักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญนำทีมจิตอาสา ลุยป่าชายเลนเปิดประสบการณ์ สร้างคอนโดเพื่อ ทั่วไป—๒๔ เม.ย. ๖๒

ด้วยตระหนักว่าทุกสิ่งในระบบนิเวศล้วนเกี่ยวพันกันเป็นห่วงโซ่ ตั้งแต่น้ำ ป่า ตลอดจนสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ การอนุรักษ์ระบบนิเวศอย่างยั่งยืนจึงควรดูแลให้ครบวงจร นักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญจึงจัดโครงการ "ก็มาดิ Crab: สร้างคอนโดเพื่อป.ปู" นำทีมจิตอาสากว่า 80

Unseen Campaign สวนสัตว์ที่ใครหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จัก! ทั่วไป—๙ เม.ย. ๖๒

กลุ่มนักศึกษาPerfect Relationship จำนวนทั้งหมด 19 คน จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ ได้รับโจทย์ให้โปรโมทสถานที่ที่คนไม่รู้จัก ให้เป็นที่รู้จัก โดยทางกลุ่มนักศึกษาได้เลือกสถานที่ สวนสัตว์เพื่อนเดรัจฉาน

เอยูโพล (AU Poll) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เสนอผลวิจัยเชิงสำรวจ ดัชนีความเครียดของคนไทยไตรมาส ทั่วไป—๒๘ ก.พ. ๖๒

สถาบันวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอยูโพล) เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจเรื่องดัชนีความเครียดของคนไทย ไตรมาส 4 กรณีศึกษา : ตัวอย่างประชาชนทั่วไป ในเขตกรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลา จำนวนทั้งสิ้น 2,016 ตัวอย่าง

เอยูโพลเผย 1 ใน 3 ของคนกรุงยังไม่เคยใช้แอพเรียกมอเตอร์ไซค์รับจ้าง และยังมองหาตัวเลือกเพิ่มเติม ไอที—๑๕ ก.พ. ๖๒

สถาบันวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอยูโพล) ได้ร่วมกับ "เก็ท" แอพพลิเคชั่นสำหรับบริการเรียกรถมอเตอร์ไซค์วิน รับส่งพัสดุ และส่งอาหาร จัดทำผลวิจัยเชิงสำรวจความคิดเห็นในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา เพื่อสำรวจความคิดเห็น พฤติกรรม

ภาพข่าว: แมนพาวเวอร์ ผนึก ม.เอแบค จัดกิจกรรม แบ่งปันความรู้ในการวางแผนด้านอาชีพสู่ตลาดงานยุคดิจิทัล ทั่วไป—๒๐ พ.ย. ๖๑

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย ร่วมมือกับคณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดกิจกรรมเติมความรู้ให้น้องๆ นักศึกษาในห้วข้อการสร้างการตลาดให้ตัวเองโดยการเขียน Resume พร้อมวิธีการเอาชนะคู่แข่งเมื่อสัมภาษณ์งาน

ภาพข่าว: 2018 ACUCA Biennial Conference และ General Assembly และ 2018 ACUCA Student ทั่วไป—๒๖ ต.ค. ๖๑

มหาวิทยาลัยคริสเตียน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และมหาวิทยาลัยเอเชีย-แปซิฟิก อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2018 ACUCA Biennial Conference และ General Assembly และ 2018 ACUCA Student Camp ณ มหาวิทยาลัยคริสเตียน เมื่อเร็วๆนี้

ภาพข่าว: แมนพาวเวอร์ ผนึก ม.อัสสัมชัญ จัดกิจกรรม แบ่งฝัน ปันอาชีพ สู่อนาคตบัณฑิตใหม่ ทั่วไป—๒๕ ก.ย. ๖๑

นางสาวสุธิดา กาญจนกันติกุล (คนกลาง) ผู้จัดการฝ่ายการตลาด แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดกิจกรรม "แบ่งฝัน ปันอาชีพ สู่อนาคตบัณฑิตใหม่" ภายใต้โครงการพัฒนาทุนมนุษย์สู่สังคมแห่งอนาคต

เอยูโพล (AU Poll) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเสนอผลวิจัยเชิงสำรวจดัชนีความเครียดของคนไทย ทั่วไป—๒๔ ส.ค. ๖๑

สถาบันวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอยูโพล) เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจเรื่องดัชนีความเครียดของคนไทยกรณีศึกษา : ตัวอย่างประชาชนทั่วไป ในเขตกรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลา จำนวนทั้งสิ้น 2,007 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่

เอยูโพล (AU Poll) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเสนอผลวิจัยเชิงสำรวจเทศกาลเข้าพรรษา 2561 ทั่วไป—๒๐ ก.ค. ๖๑

สถาบันวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอยูโพล) เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจเรื่องเทศกาลเข้าพรรษา 2561 กรณีศึกษา : ตัวอย่างประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 1,210 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 1-10 กรกฎาคม 2561

เอยูโพล (AU Poll) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เสนอผลวิจัยเชิงสำรวจ ฟุตบอลโลก 2018 ทั่วไป—๑๐ ก.ค. ๖๑

สถาบันวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอยูโพล) เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจเรื่องฟุตบอลโลก 2018 กรณีศึกษา : ตัวอย่างประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 1,210 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 1-10 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา

ตือ-สมบัษร แชร์ 6 เคล็ดลับวิชาให้นักศึกษาแบบไม่กั๊ก ครีเอทอีเว้นท์อย่างไรให้ปัง ทั่วไป—๖ ก.ค. ๖๑

สร้างแรงบันดาลใจ ให้ความรู้จากประสบการณ์ตรง และยังสร้างเสียงกรี๊ดเกรียวกราวไปทั่วมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ เมื่อออร์แกไนเซอร์มือทอง ตือ – สมบัษร ถิระสาโรช ในฐานะพรีเซ็นเตอร์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสมองและสายตา "ไอ-ดี" (I-Dee)

Gossip News: คุณตือ สมบัษร ถิระสาโรช พรีเซ็นเตอร์ ไอ-ดี เตรียมไปบรรยายพิเศษ บันเทิง—๑๕ มิ.ย. ๖๑

ตือ – สมบัษร ถิระสาโรช เป็นพรีเซ็นเตอร์ให้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสมองและสายตา "ไอ-ดี" (I-Dee) ครบ 3 ปีแฮปปี้ขึ้นทุกวัน ล่าสุด มุ่ย-สลิลาพร กองทองมณีโรจน์ ซีอีโอแห่ง มี อินฟินิตี้ ชวนไปบรรยายพิเศษแชร์ประสบการณ์ทำงาน ในหัวข้อ "Behind the

นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ภาควิชาการโฆษณา ปี 4 จัดงานนำเสนอแผนงานสื่อสารการตลาดและตราสินค้า ทั่วไป—๒๑ พ.ค. ๖๑

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดงานนำเสนอแผนงานสื่อสารการตลาดและตราสินค้า Advertising Workshop Showcase 2017: Admazon ในวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.30 – 15.30 น. ณ ห้องเดอะเรสซิเดนซ์ โรงแรม แกรนด์

เอยูโพล (AU Poll) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เสนอผลวิจัยเชิงสำรวจ ดัชนีความเครียดของคนไทย ทั่วไป—๒๘ พ.ค. ๖๑

สถาบันวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอยูโพล) เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจเรื่องดัชนีความเครียดของคนไทย กรณีศึกษา: ตัวอย่างประชาชนทั่วไป ในเขตกรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลา จำนวนทั้งสิ้น 2,008 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่

ภาพข่าว: ทิปโก้ สนับสนุนกิจกรรม ม. อัสสัมชัญ ทั่วไป—๒๕ เม.ย. ๖๑

นางสาวพรพิศ ตันมธุสรชัย ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำผลไม้ภายใต้แบรนด์ "ทิปโก้" มอบผลิตภัณฑ์ "น้ำผลไม้ ทิปโก้" เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ ในงานปัจฉิมนิเทศน์ ประจำปีการศึกษา 2560

ภาพข่าว: PDI โชว์วิสัยทัศน์ มุ่งสู่ความยั่งยืน ทั่วไป—๒๘ มี.ค. ๖๑

คุณฟรานซิส แวนเบลเลน (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (PDI) ร่วมถ่ายภาพภายหลัง ได้รับเกียรติจากสำนักงานกิจการวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก เป็นวิทยากรกล่าวปาฐกถาพิเศษงาน "Speaker of the Month"