ม.อัสสัมชัญ มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตร Micro MBA

23 Mar 2023

ศูนย์เซนต์โทมัส อไควนัส วิสดอม ดิเวลลอบเมนต์ เซ็นเตอร์ (St.Thomas Aquinas Wisdom Development Center) ภายใต้คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตร Micro MBA "N.A.P. Service and Trading" ให้พนักงาน

ม.อัสสัมชัญ มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตร Micro MBA

โดยมี ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและได้กล่าวต้อนรับกรรมการผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย คุณนงลักษณ์ สังขรัตน์ ผู้ก่อตั้งและกรรมการบริหาร คุณเอกลักษณ์ สังขรัตน์ คุณยศวรรธน์ เมสันธสุวรรณ คุณสุรัฐชัย เชนยะวณิช คุณจรุงพันฑ์ เชนยะวณิช คณะกรรมการบริหาร บริษัท เอ็น.เอ.พี.เซอร์วิส แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด และแนะนำประวัติมหาวิทยาลัยพอสังเขป นอกจากนี้ ผศ.ดร.อุรีย์ เจี่ยสกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้ให้เกียรติร่วมแสดงความขอบคุณ ที่เข้าร่วมแสดงความยินดี พร้อมทั้งร่วมรับประทานอาหารและชมการแสดงรำอวยพรแสดงความยินดีจากนักศึกษา คณะดนตรีได้ร่วมสร้างบรรยากาศภายในงานเลี้ยง โดย ผศ. ดร. ปัณณวิช สนิทนราทร คณบดีคณะดนตรี เข้าร่วมงาน บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ณ ห้อง Museum มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ