Sentrics ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ Data Analytics เพื่อการสร้างธุรกิจตอบโจทย์ตลาดในยุค AI แก่นักศึกษา ABAC

12 Jul 2023

บริษัท เซ็นทริคส์ คอนซัลติ้ง จำกัด (Sentrics) ผู้ดำเนินธุรกิจด้านการให้บริการวิเคราะห์และวิจัยข้อมูล หนึ่งในธุรกิจของไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน ได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Data Analytics) และการนำเทคโนโลยี AI ไปประยุกต์ใช้ในทางธุรกิจแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชา Entrepreneur มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค และสนับสนุนการเตรียมความพร้อมให้คนรุ่นใหม่สามารถสร้างธุรกิจของตัวเองได้ ตอบโจทย์ตลาดในโลกอนาคต

Sentrics ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ Data Analytics เพื่อการสร้างธุรกิจตอบโจทย์ตลาดในยุค AI แก่นักศึกษา ABAC

มร.เยน ชิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซ็นทริคส์ คอนซัลติ้ง จำกัด (Sentrics) ได้บรรยายให้เห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ซึ่งปัจจุบันมีบทบาทในชีวิตของเราอย่างรวดเร็ว อาทิ Chat GPT ซึ่งเป็นแชทบอทที่มนุษย์สร้างขึ้นมาให้มีความสามารถในการเรียนรู้และจดจำสิ่งต่างๆ ได้ด้วยตนเอง สามารถโต้ตอบได้อย่างเป็นธรรมชาติ รวมถึงความสามารถในการเขียนบทความ แม้การพัฒนาจะยังไม่ครบ 100% แต่ผลสำรวจจาก UBS บริษัทผู้ให้บริการทางการเงินจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ พบว่า Chat GPT สามารถดึงดูดผู้ใช้งานทั่วโลกแตะหลัก 100 ล้านคน ภายในเวลาเพียง 2 เดือน ซึ่งเป็นสถิติที่เร็วที่สุดนำหน้าแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่าง Tik Tok, Instagram, Pinterest ฯลฯ และกลายเป็นที่กังวลว่า เทคโนโลยีเหล่านี้จะเข้ามาทดแทนมนุษย์และทำให้หลายคนต้องตกงานหรือไม่ อย่างไรก็ตาม องค์กรที่เห็นโอกาสในการใช้ประโยชน์จะเปิดรับเทคโนโลยีเหล่านี้ เพื่อให้ AI เป็นตัวช่วยในการส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานให้กับคน ไม่ว่าจะเป็นการลดความเสี่ยงของวิกฤติที่อาจเกิดขึ้น การวิเคราะห์จุดอ่อนของธุรกิจตนเองและคู่แข่ง การนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่แตกต่างและตอบโจทย์กลุ่มลูกค้า รวมถึงการใช้ AI เพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับธุรกิจ

นอกจากนี้ สิ่งที่จะทำให้ธุรกิจสามารถประสบความสำเร็จในโลกที่เต็มไปด้วยความท้าทายทางเทคโนโลยี นั่นก็คือ 1.เปิดรับและทดลองใช้เทคโนโลยี AI พร้อมเรียนรู้ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นและทดลองใหม่ 2.มอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า โดยใช้ประโยชน์จากความเป็นมนุษย์ซึ่งรับรู้ความรู้สึกและเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าได้มากที่สุด เพราะ AI สามารถทำได้เฉพาะส่วนที่เป็นเทคโนโลยีและยังไม่สามารถทำหน้าที่นี้ได้แทนมนุษย์

โดยทาง Sentrics ได้ใช้ประโยชน์จากกการใช้เทคโนโลยี AI ในการนำข้อมูลจากการสำรวจพฤติกรรมของผู้บริโภคมาทำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Data Analytics) พร้อมปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด ซึ่งผลการวิเคราะห์ที่ได้สามารถช่วยลูกค้าในการกำหนดทิศทางธุรกิจได้ดังนี้

  • ด้านยอดขายและการตลาด (Sales & Marketing) : โดยวิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อให้ทีมงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และโปรโมชันที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างแท้จริง รวมถึงการใช้เครื่องมือผ่านออนไลน์มาร์เก็ตเพลสที่มีอยู่ในปัจจุบันในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ และเปรียบเทียบผลลัพธ์ของแคมเปญเพื่อหารูปแบบที่นำไปสู่ผลตอบรับที่ดีที่สุด
  • ด้านปฏิบัติการ (Operation) : ได้นำข้อมูลมาใช้ทำนายความต้องการของสินค้าและบริการในอนาคต เพื่อช่วยให้บริษัทสามารถวางแผนการจัดซื้อสินค้าล่วงหน้าให้เพียงพอต่อความต้องการ และสอดคล้องกับการฟื้นตัวของผู้บริโภคหลังโควิด
  • ด้านการบริหารบุคคล (People Management) : เพื่อให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตระหนักถึงความเสี่ยงด้านสุขภาพของตัวพนักงานรวมถึงครอบครัว โดยใช้ข้อมูลวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพที่อาจจะเกี่ยวเนื่องจากสภาพแวดล้อมในการทำงาน และช่วยให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลออกแบบกิจกรรมในองค์กรเพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี และสามารถติดตามผลลัพธ์จากอัตราการป่วยของพนักงานผ่าน Dashboard

การแบ่งปันประสบการณ์ในครั้งนี้ เป็นการช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้โดยตรงจากผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ครอบคลุมเทรนด์เทคโนโลยี และพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคที่ AI เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อชีวิต รวมทั้งเป็นการสร้างความพร้อมให้กับนักศึกษาที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในอนาคต โดยนำเทคโนโลยี AI มาจัดการข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กร เนื่องจาก Data Analytics จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถกำหนดทิศทางทางธุรกิจที่ชัดเจนได้มากขึ้น ทั้งนี้ Sentrics และบริษัทในกลุ่มไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ พร้อมให้ความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนร่วมกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องแนวการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ เพื่อยกระดับความสามารถของบุคลากร พัฒนาองค์กรให้เป็นที่รักและเชื่อมั่นของลูกค้า พร้อมร่วมพัฒนาประเทศไทยให้แข็งแกร่งด้วยเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน