ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๗:๐๘ น.

กรมพัฒนาที่ดิน ข่าวประชาสัมพันธ์ “กรมพัฒนาที่ดิน”

พด. เปิด 3 ศูนย์การเรียนรู้เป็นของปีใหม่ 2561 ให้ประชาชนเข้าชมพระอัจริยภาพด้านดินของในหลวงรัชกาลที่ 9 ทั่วไป—๒๙ ธ.ค. ๖๐

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดศูนย์การเรียนรู้ 3 แห่ง คือ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส

รัฐมนตรีช่วยฯ วิวัฒน์ ยกเครื่องกรมฝนหลวงฯ เดินหน้าสร้างขวัญและกำลังใจ สนับสนุนกรอบอัตรากำลังคน พร้อมมอบนโยบายกรมพัฒนาที่ดิน และสำนักงานพัฒนาวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สนองงานสืบสานตามศาสตร์พระพระราชา พร้อมหนุนสร้างนักวิจัยต้นทาง ด้านดิน น้ำ และฝนหลวง ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๖๐

กรุงเทพฯ--14 ธ.ค.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการตรวจเยี่ยมและเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายให้แก่กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน และสำนักงานพัฒนาวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแล ว่า กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญในการเข้าบรรเทาปัญหาวิกฤตภัยแล้ง และสภาพอากาศแปรปรวน ซึ่งเมื่อได้เข้ามาทำงานกำกับดูแลกรมฝนหลวงและการบินเกษตรจะยกระดับศักยภาพงานในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โดยเฉพาะโครงการฝนหลวง ที่ทรงทุ่มเทพระวรกายในการศึกษาด้านฝนหลวงด้วยพระองค์เอง จนขณะนี้การทำฝนหลวงได้มีการพัฒนาก้าวหน้าไปมาก โดยสามารถใช้ต้นทุนในการทำฝนหลวงเพียง 12 บาท ต่อไร่ ส่วนปริมาณน้ำฝนที่ได้รับขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น อย่างไรก็ตาม เมื่อได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานทำให้ได้รับทราบถึงปัญหา จึงได้มอบนโยบายและจะให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ ดังนี้

1. ด้านกรอบอัตรากำลังคน ซึ่งเป็นสิ่งแรกที่ต้องให้ความสำคัญ โดยจะมีการขอเพิ่มอัตรากำลังและความก้าวหน้าของบุคลากร ซึ่งต้องมีการเจรจาร่วมกันระหว่างสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารราชการ เพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการของหน่วยงาน

2. เพิ่มประสิทธิภาพกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากปัญหาภัยแล้งจำเป็นต้องมีการเตรียมการวางแผนล่วงหน้าเพื่อรองรับฝนทิ้งช่วง จึงได้มอบหมายให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรวางแผนงานโดยมุ่งเน้นการปฏิบ

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ทั่วไป—๑๓ ธ.ค. ๖๐

ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารของหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ รมช.วิวัฒน์ มอบนโยบาย 10 หน่วยงาน ทั่วไป—๘ ธ.ค. ๖๐

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายให้แก่หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลทั้ง 10 หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์

รัฐมนตรีช่วยฯ วิวัฒน์มอบนโยบายให้หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลทั้ง 10 หน่วยงาน ทั่วไป—๘ ธ.ค. ๖๐

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้มีการประชุมมอบนโยบายให้แก่หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของตนทั้ง 10 หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

กรมพัฒนาที่ดินจัดงาน วันดินโลก 4-6 ธ.ค. 60 ที่ เขาชะงุ้ม ทั่วไป—๔ ธ.ค. ๖๐

กรมพัฒนาที่ดิน เตรียมความพร้อมจัดงาน "วันดินโลก" ปี 2560 น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวง รัชกาลที่ 9 ด้านการพัฒนาที่ดิน การอนุรักษ์ดินและน้ำ พร้อมเชิดชูพระเกียรติยศ ในฐานะทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

พด.ร่วมกิจกรรมพื้นฟูพื้นที่ป่าโมก โครงการเกษตรอาสาร่วมใจ ฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด ทั่วไป—๔ ธ.ค. ๖๐

นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมทำกิจกรรมฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย (Big Cleaning) ในพื้นที่ที่อยู่นอกคันกั้นน้ำ ตามลำน้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในพื้นที่ หมู่ที่ 4,5 และ 6 ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

เชิญเที่ยวงานวันดินโลก ปี 2560 วันที่ 4-6 ธันวาคม ที่ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ ทั่วไป—๓๐ พ.ย. ๖๐

กรมพัฒนาที่ดิน จัดงานวันดินโลก ปี 2560 (World Soil Day 2017) ภายใต้หัวข้อ "Caring for the planet starts from the ground : รักษ์โลก เริ่มจากรักษ์ดิน สู่ความยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 4 - 6 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม

กระทรวงเกษตรฯ จับมือ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศพัฒนาการเกษตรเชิงพื้นที่ ทั่วไป—๖ พ.ย. ๖๐

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการบริหารจัดการเกษตรเชิงพื้นที่โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศของ 7 หน่วยงานหลัก ได้แก่ กรมชลประทาน (ชป.) กรมพัฒนาที่ดิน(พด.) กรมวิชาการเกษตร

กษ. โชว์ผลงาน Zoning by Agri-map เกษตรกรสนใจร่วมปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกกว่า 1.9 แสนไร่ ทั่วไป—๑๕ ต.ค. ๖๐

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า การดำเนินงานโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม หรือ Zoning by Agri-map ในระยะ 2 ปีที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สามารถสร้างแรงจูงใจ

ศาสตร์แห่งพระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั่วไป—๕ ต.ค. ๖๐

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็น 1 ใน 6 ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ นับเป็นหน่วยงานแรกที่มีการทำงานแบบบูรณาการ

กระทรวงเกษตรฯ ชี้โครงการ โคบาลบูรพา จังหวัดสระแก้ว เพิ่มปริมาณโคเนื้อและแพะ ทั่วไป—๗ ก.ย. ๖๐

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการโคบาลบูรพา ว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมปศุสัตว์ร่วมกับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมสหกรณ์

ภาพข่าว: KTIS ต้อนรับตัวแทนภาครัฐติดตามนโยบายโซนนิ่ง ทั่วไป—๒๙ ส.ค. ๖๐

นายวันชัย ศรีสวัสดิ์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายไร่โรงงานน้ำตาลเกษตรไทย ตัวแทนกลุ่มบริษัทเกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KTIS ต้อนรับนางสาวเบญจร ชาครานนท์ (ที่ 4 จากขวา) รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายฐกร กลิ่นจำปา

เกษตรฯ จับมือ ทบ. ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการใช้แผนที่และข้อมูลทางแผนที่ร่วมกัน ทั่วไป—๙ ส.ค. ๖๐

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานและสักขีพยานพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการใช้แผนที่และข้อมูลทางแผนที่ระหว่าง กรมพัฒนาที่ดิน กับ กองทัพบก ว่า

พด.ขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านดินและปุ๋ย ก้าวสู่เกษตร 4.0 ทั่วไป—๓ ส.ค. ๖๐

กรมพัฒนาที่ดินร่วมกับสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย และสมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำแห่งประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 5 หัวข้อ "ขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านดินและปุ๋ย ก้าวสู่เกษตร 4.0" ระหว่างวันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย

ภาพข่าว: ปตท.-มูลนิธิชัยพัฒนา-กปร.-กรมพัฒนาที่ดิน จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ ทั่วไป—๒๘ มิ.ย. ๖๐

เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา (กลาง) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล"โครงการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ" จัดขึ้นโดย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิชัยพัฒนา

ปตท.- มูลนิธิชัยพัฒนา-กปร.-กรมพัฒนาที่ดิน จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอัน ทั่วไป—๒๒ มิ.ย. ๖๐

วันนี้ (22 มิถุนายน 2560) ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ในฐานะประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดฯ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ อาคาร ปตท. สำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต

กระทรวงเกษตรฯ เปิดตัว Agri-Map on Mobile หวังให้บริการข้อมูลเชิงพื้นที่ที่ทันสมัย ถูกต้อง ทั่วไป—๒๕ พ.ค. ๖๐

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมพัฒนาที่ดิน ได้เปิดตัว Agri-Map Online ไปเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อตอบรับนโยบายTHAILAND 4.0

กรมพัฒนาที่ดิน จัดงานสถาปนากรม ครบรอบ 54 ปี พร้อมขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรฯ ทั่วไป—๑๙ พ.ค. ๖๐

กรมพัฒนาที่ดินครบรอบ 54 ปี นับกว่าครึ่งศตวรรษที่กรมพัฒนาที่ดินได้ปฏิบัติภารกิจสำรวจ วิเคราะห์และจำแนกดิน ในการกำหนดเขตความเหมาะสมของการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ บนพื้นฐานของความยั่งยืน นายสุรเดช เตียวตระกูล

5 ธันวาคม วันดินโลก กษัตริย์นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม ทั่วไป—๓๐ พ.ย. ๕๙

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นวันดินโลก อันสืบเนื่องมาจากสมัชชาสหประชาชาติ ได้มีมติเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556

เชิญร่วมงานวันดินโลก ปี 2559 (World Soil Day 2016) ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ทั่วไป—๒๙ พ.ย. ๕๙

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมพัฒนาที่ดิน กำหนดจัดงานวันดินโลก ปี 2559 (World Soil Day 2016) ระหว่างวันที่ 3 – 5 ธันวาคม 2559 หัวข้อ "Soils and Pulses, Symbiosis for Life : ดินและถั่ว...เกื้อกูลชีวิต" ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน

พด. เปิดอบรมหลักสูตร ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด.เพื่อปรับปรุงดิน เพิ่มธาตุอาหาร ฮอร์โมนพืช ทั่วไป—๘ พ.ย. ๕๙

กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน กรมพัฒนาที่ดิน เปิดอบรมหลักสูตร "ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด.เพื่อปรับปรุงดิน เพิ่มธาตุอาหาร ฮอร์โมนพืช และรักษาสิ่งแวดล้อม" จำนวน 6 รุ่น เพื่อส่งเสริมเกษตรกร และประชาชนทั่วไป ลดการใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมีทางการเกษตร นางสาวสุภาพร

ก.เกษตรฯ แนะพื้นที่น้ำท่วมใช้สารเร่ง พด.6 ทั่วไป—๑๓ ต.ค. ๕๙

นายสุรพล จารุพงศ์ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในช่วงนี้ประเทศไทยมีมรสุมพัดผ่านทำให้เกิดฝนตกปานกลางถึงหนักมากในหลายพื้นที่ จนเกิดปัญหาน้ำท่วมขังนาน ทำให้น้ำเน่าเสีย มีกลิ่นเหม็น เกิดมีลูกน้ำและยุงรำคาญ ส่งผลเสียต่อสุขภาพอนามัยของชุมชนในเมือง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งเสริมเกษตรกรทำนาขั้นบันได ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ทั่วไป—๒๐ ก.ย. ๕๙

นายสุรพล จารุพงศ์ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แนะเกษตรกรที่มีพื้นที่เพาะปลูกพืชอยู่บนพื้นที่สูงหรือลาดชัน ที่ทำการเพาะปลูกพืชต่าง ๆ แล้วได้ผลผลิตตอบแทนไม่คุ้มค่าแก่การลงทุน

กรมพัฒนาที่ดินได้รับ 4 รางวัล จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ทั่วไป—๕ ก.ย. ๕๙

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ได้ให้ความสำคัญกับการปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์และวิธีการบริหารงานภาครัฐที่จากเดิม ให้ความสำคัญต่อทรัพยากรหรือปัจจัยนำเข้า

กรมพัฒนาที่ดิน คว้า 4 รางวัลภาครัฐ ทั่วไป—๕ ก.ย. ๕๙

กระแสการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ได้ให้ความสำคัญกับการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ และวิธีการบริหารงานภาครัฐ ที่จากเดิมให้ความสำคัญต่อทรัพยากรหรือปัจจัยนำเข้า และกฎระเบียบซึ่งยืดถือเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความถูกต้อง สุจริตและเป็นธรรม

ม.แม่โจ้ MOU กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมสร้างประโยชน์ให้กับสังคม ทั่วไป—๒ ก.ย. ๕๙

เมื่อเร็วๆ นี้ ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับกรมพัฒนาที่ดิน โดยนายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้แทนลงนามทั้งสองฝ่าย ณ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมพัฒนาที่ดินจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ทั่วไป—๑๕ ส.ค. ๕๙

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมพัฒนาที่ดิน กำหนดจัดนิทรรศการฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 70 ปี และงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมพัฒนาที่ดิน จัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉลองสิริราชสมบัติ ทั่วไป—๑๕ ส.ค. ๕๙

นายสุรพล จารุพงศ์ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 10 กำหนดจัดงานโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 70 ปี