กรมพัฒนาที่ดิน เชิญร่วมประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "Soil and Water : a source of life ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต" เนื่องในวันดินโลก ประจำปี 2566

11 Sep 2023

กรมพัฒนาที่ดิน ขอเชิญเยาวชนและบุคคลทั่วไป ร่วมส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวด ในหัวข้อ "Soil and Water : a source of life ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต" เนื่องในวันดินโลก ประจำปี 2566 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 70,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ โดยเปิดรับสมัครและส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวด ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2566 - 16 ตุลาคม 2566

กรมพัฒนาที่ดิน เชิญร่วมประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "Soil and Water : a source of life ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต" เนื่องในวันดินโลก ประจำปี 2566

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เพจเฟซบุ๊กกรมพัฒนาที่ดิน

เพจเฟซบุ๊ก World Soil Day วันดินโลก

หรือที่ http://worldsoilday.ldd.go.th/

ข้อมูล : กองแผนงาน  กรมพัฒนาที่ดิน