กรมพัฒนาที่ดิน ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย World Soil Day Snapshot 2022 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 13,000 บาท

01 Dec 2022

กรมพัฒนาที่ดิน ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย World Soil Day Snapshot 2022 หัวข้อ "Soils: where food begins : อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน" หรือภาพบรรยากาศความสวยงามภายในงานวันดินโลก ระหว่างวันที่ 4-6 ธันวาคม 2565 ณ สถานีพัฒนาที่ดินตาก อ.เมือง จังหวัดตาก  ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 13,000 บาท

กรมพัฒนาที่ดิน ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย World Soil Day Snapshot 2022 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 13,000 บาท

กติกาการร่วมกิจกรรม

  1. ผู้มีสิทธิ์เข้าประกวด ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศ อายุ และต้องถ่ายภาพด้วยตนเอง
  2. ส่งภาพ ระหว่างวันที่ 4 - 6 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 6.00 - 17.00 น. ของแต่ละวันผ่านทาง E-mail [email protected] พร้อมชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โดยภาพที่ส่งมาหลังจากเวลา 17.00 น. ของแต่ละวันจะนำไปตัดสินในวันถัดไป
  3. 1 ท่าน ส่งได้ไม่เกิน 3 ภาพ/วัน ขนาดด้านที่สั้น ที่สุดไม่ต่ากว่า 2,400 pixels และด้านที่ยาวที่สุดไม่เกิน 4,800 pixel ไฟล์ภาพถ่ายไม่ควรเกิน 8 MB
  4. ประกาศผลผู้ชนะ ของแต่ละวัน ในวันถัดไป เวลา 12.00 น.ทาง https://www.facebook.com/WorldSoilDayThailand2022

รางวัลการประกวด

  1. รางวัลชนะเลิศรายวัน 1 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท จำนวน 3 รางวัล
  2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รายวัน 1 รางวัลๆ ละ 1,000 บาท จำนวน 3 รางวัล
  3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รายวัน 1 รางวัลๆ ละ 500 บาท จำนวน 3 รางวัล
  4. รางวัล Popular Vote งานดินโลก จำนวน 1 รางวัล เป็นเงิน 2,500 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม สแกนคิวอาร์โค้ด หรือ เฟซบุ๊ก วันดินโลก 2022 หรือ เพจ World Soil Day วันดินโลก