กรมพัฒนาที่ดิน รับนโยบาย "รมว.ธรรมนัส" เดินหน้านำนวัตกรรม AI Chatbot น้องดินดี ให้คำปรึกษาเรื่องดินกับเกษตรกร

10 Oct 2023

กรมพัฒนาที่ดิน ขานรับนโยบาย "รมว.ธรรมนัส" รุกขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรดินให้มีการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสมและยั่งยืน เป็นรากฐานของการผลิตภาคการเกษตร ชู AI Chatbot น้องดินดี ผู้ช่วยอัจฉริยะ เรื่องดิน "แค่คลิกดู ก็รู้ดินได้" เป็นนวัตกรรมการให้บริการในยุคดิจิทัล ภายใต้นโยบาย "ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้" ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า)

กรมพัฒนาที่ดิน รับนโยบาย "รมว.ธรรมนัส" เดินหน้านำนวัตกรรม AI Chatbot น้องดินดี ให้คำปรึกษาเรื่องดินกับเกษตรกร

นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า กรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการให้คำปรึกษาเกษตรกรในการจัดการดิน การวางแผนการใช้ที่ดิน และการปรับปรุงบำรุงรักษาดิน เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการให้บริการในยุคดิจิทัลได้นำเทคโนโลยี AI หรือปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้ ด้วยระบบ AI Chatbot "น้องดินดี" ผู้ช่วยอัจฉริยะในการตอบคำถามข้อมูลด้านการพัฒนาที่ดิน ด้วยระบบอัตโนมัติผ่าน Application Line เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา หรือผู้สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านการพัฒนาที่ดินได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาที่ดินทำการเกษตร นอกจากนี้ ยังสามารถสอบถามข้อมูลการให้บริการต่างๆ สื่อความรู้ บทความวิชาการ และประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานต่าง ๆ ของกรมพัฒนาที่ดิน สามารถพิมพ์ตอบโต้ สอบถามข้อมูล หรือคลิกที่กล่องเมนูในระบบน้องดินดี อาทิ เมนูเช็กอิน

สอบถามข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อมูลดินและแหล่งน้ำใกล้เคียง เมนูบริการของเรา ขอรับบริการผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น จุลินทรีย์ พด. พืชปุ๋ยสด และวัสดุทางการเกษตร เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกน้องดินดี เกือบสองหมื่นราย ตอบคำถามและข้อความสนทนาโต้ตอบกว่าสามแสนข้อความซึ่งพัฒนาให้ผู้ใช้งานยืนยันตัวตนผ่านระบบ EASY Service เพื่อรองรับการรับบริการจากกรมพัฒนาที่ดิน โดยไม่ต้องจดจำชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านหลายชุดทำให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการต่างๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทุกที่ทุกเวลา กรมพัฒนาที่ดินจะยังคงพัฒนาระบบการใช้งานให้สามารถบริการในด้านอื่นๆ ต่อไป เพื่อให้เกษตรและประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน หากสนใจใช้บริการ AI Chatbot "น้องดินดี" โดยเพิ่มเพื่อนใน Application Line ค้นหา ด้วย ID : @dindee เพียงเท่านี้ก็เป็นเรื่องง่ายๆ ที่สามารถหาข้อมูล ความรู้ต่างๆ จากกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อนำไปปรับใช้ในพื้นที่การเกษตรของตนเอง "แค่คลิกดู ก็รู้เรื่องดินได้ ไม่ยากเลย" ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ldd.go.th หรือ Call center 1760

กรมพัฒนาที่ดิน รับนโยบาย "รมว.ธรรมนัส" เดินหน้านำนวัตกรรม AI Chatbot น้องดินดี ให้คำปรึกษาเรื่องดินกับเกษตรกร
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์?

ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit