ธ.กรุงเทพ จัดแถลงข่าว “โครงการเวทีร่วมสมัยของศูนย์สังคีตศิลป์ ”

17 May 2006

กรุงเทพฯ--17 พ.ค.--ธ.กรุงเทพ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนเชิญท่านร่วมแถลงข่าว “โครงการเวทีร่วมสมัยศูนย์สังคีตศิลป์ ปีที่2 - Season of Contemporary Stage II” พร้อมชมการแสดงรอบแรกในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2549 เวลา 17.30 -21.00 น. ณ ศูนย์สังคีตศิลป์ ชั้น 4 ธนาคารกรุงเทพ สาขาหัวลำโพง โดยขอความกรุณาติดต่อกลับเพื่อยืนยันรายชื่อผู้เข้าร่วมงานแถลงข่าวและสำรองที่นั่งชมการแสดงรอบแรก ที่โทร. 02-230-2709 (คุณพร้อมพร เวชชาชีวะ) หรือ โทร. 02-230-2700 (คุณยุพาพร วรพงษ์สุคนธ์) ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม ศกนี้

โครงการเวทีร่วมสมัยของศูนย์สังคีตศิลป์ ปี 2549 นี้ จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 โดยปีนี้ใช้ชื่อโครงการว่า ‘Young Steps on Stage’ เพื่อเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้นำเสนอผลงานศิลปการแสดงสมัยใหม่ออกแสดงสู่สาธารณชน ดังที่ธนาคารได้ให้การสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมและเยาวชนเสมอมา กำหนดการ

17.00 - 17.30 น.

ลงทะเบียน 17.30 – 18.30 น.

  • เริ่มพิธีแถลงข่าว
  • กล่าวเปิด “เวทีร่วมสมัยของศูนย์สังคีตศิลป์ ปีที่ 2 – Young Steps on Stage”

โดย

คุณธาริณี ทวีเจริญ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการประชาสัมพันธ์ ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน)

  • แนะนำนักแสดงและรายละเอียดรายการแสดงในโครงการ
  • Q & A
  • ถ่ายภาพร่วมกัน 18.30 – 19.00 น.

รับประทานอาหารว่าง

พูดคุยกับ นักแสดง-ผู้บริหาร 19.00 – 21.00 น.

ร่วมชมการแสดงรอบแรก

เรื่อง ‘Picnic on the Battlefield…รบรบรบถ้าไม่รบจะกลับแล้วนะ’

โดยภาควิชาการละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

21.00 น.

จบการแถลงข่าว