ภาพข่าว: ชไนเดอร์ อิเล็คทริค มอบเงิน 2 ล้านบาท สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่โรงพยาบาลหาดใหญ่

18 Mar 2010

กรุงเทพฯ--18 มี.ค.--เวิรฟ

นายกษพล บวรศรีการ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและบริหารจัดการพลังงาน บริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (ที่สองจากขวา) เป็นตัวแทนมอบเงินจำนวน 2,000,000 บาทถ้วน ให้แก่ โรงพยาบาลหาดใหญ่ โดยมีนายแพทย์กมล วีระประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่ (ที่สองจากซ้าย) เป็นตัวแทนรับ เพื่อนำไปสมทบทุนในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ อาทิเช่น ซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ อุปกรณ์และเวชภัณฑ์อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์แก่โรงพยาบาลและผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อเร็วๆนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-204-8225 เวิรฟ

สามารถคลิกดูภาพประกอบได้ที่ www.thaipr.net