ชไนเดอร์ อิเล็คทริค จับมือ ยูโอบี เพิ่มทางเลือกสำหรับธุรกิจที่ต้องการบริหารจัดการพลังงาน

06 Jul 2022

นายสเตฟาน นูสส์ (Stephane NUSS) (ด้านบนจอขวา) ประธานกลุ่มคลัสเตอร์ และนายธนากร วงศ์วิเศษ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ดูแลประเทศไทย เมียนมา และลาว ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ร่วมงานเปิดตัว U-Energy แพลตฟอร์มสินเชื่อเพื่อการอนุรักษ์พลังงานแบบครบวงจรแห่งแรกในเอเชีย ของธนาคารยูโอบี ที่ออกแบบมาเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาและส่งเสริมการดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารและที่อยู่อาศัยในประเทศไทย ซึ่งจะช่วยลดค่าไฟและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค จับมือ ยูโอบี เพิ่มทางเลือกสำหรับธุรกิจที่ต้องการบริหารจัดการพลังงาน

โดยชไนเดอร์ อิเล็คทริค ได้มุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมเพื่อให้ธุรกิจในประเทศไทยได้สามารถสร้างความยั่งยืนด้วยการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยีสีเขียว เพื่อให้ธุรกิจได้บรรลุเป้าหมายความยั่งยืนที่ตั้งไว้ ซึ่งงานนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เป็นประธาน โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นที่โรงแรม เดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ