ดร.ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์ จัดบรรยายพิเศษเรื่อง “ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมอาหารไทยสู่ครัวโลก”

27 Oct 2010

กรุงเทพฯ--27 ต.ค.--

ดร.ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารและเบเกอรี่ และประธานหลักสูตรสาขาการจัดการธุรกิจอาหารและภัตตาคาร ร่วมกับดร.สุชิต ผลเจริญ ผู้บริหารโครงการพิเศษบริหารธุรกิจ บรรยายพิเศษเรื่อง “ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมอาหารไทยสู่ครัวโลก” ในวันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2553 เวลา 13.30-16.30 น. ที่ ศูนย์บัณฑิตศึกษานวัตกรรมสร้างสรรค์ นักบริหารยุคใหม่”ไอซี่ส์” (ICEs) อาคารสถาปัตยเวท สถาบันรัชต์ภาคย์ รามคำแหง สำหรับท่านที่สนใจขอรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร.02-314 6339,081-700 1493,084-323 0809,081-814 5762,081-492 2504