‘มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย’ มอบทุน “โครงการสนับสนุนการศึกษากุมารแพทย์ลาว” สร้างบุคลากรทางการแพทย์ของลาว พัฒนาสาธารณสุขอย่างยั่งยืน

26 Jun 2012

กรุงเทพฯ--26 มิ.ย.--บางกอก พับบลิค รีเลชั่นส์

เมื่อเร็วๆ นี้ มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และองค์กรเฮลธ์ ฟรอนเทียร์ ลงนามบันทึกความเข้าใจ “โครงการสนับสนุนการศึกษากุมารแพทย์ลาว” ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อสนับสนุนการศึกษาต่อยอดเฉพาะทางในสาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งเด็ก และสาขาโรคติดเชื้อในเด็ก ซึ่งล้วนเป็นโรคที่พบมากและกุมารแพทย์ลาวยังขาดความเชี่ยวชาญในสาขาดังกล่าว

ทั้งนี้ มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทยให้การสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องสำหรับกุมารแพทย์ลาว เพื่อเข้ารับ การอบรมหลักสูตร 3 ปี ที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นหลักสูตรที่พัฒนาร่วมกันระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ และได้รับการอนุมัติจากกระทรวงศึกษา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 2 ทุน มูลค่าทุนละ 170,000 บาทต่อปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 1 ล้านบาท โดยเมื่อผู้รับทุนสำเร็จการศึกษาแล้ว จะกลับไปทำงานในฐานะอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อช่วยพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้รับแก่กุมารแพทย์ท่านอื่นๆ ณ สาธารณรัฐ-ประชาธิปไตยประชาชนลาว ต่อไป กุมารแพทย์ลาวสองท่านที่ได้รับทุน ได้แก่ นายแพทย์ สอนเพ็ด ไสสุลิโง และนายแพทย์ บันดิด ซุมพนพักดี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ: บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท บางกอก พับบลิค รีเลชั่นส์ จำกัด โทรศัพท์ 0-2665-4574 โทรศัพท์ 0-2664-9500 สุวิมล มงคลชาติ กัณฑิชา บุญโพธิ์แก้ว (ต่อ 112) ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสื่อสารและองค์กรสัมพันธ์ ภัตติมา ก้อนฝ้าย (ต่อ 113)

-นท-

สามารถคลิกดูภาพประกอบได้ที่ www.thaipr.net