ภาพข่าว: ‘มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย’ มอบทุนการศึกษา แก่นักศึกษาแพทย์และเภสัชฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและแพทย์ลาว เพื่อยกระดับสาธารณสุขในไทยและอินโดจีน

24 Jun 2013

กรุงเทพฯ--24 มิ.ย.--บางกอก พลับบลิค รีเลชั่นส์

เมื่อเร็วๆ นี้ มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และองค์กรเฮลธ์ ฟรอนเทียร์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา “โครงการสนับสนุนการฝึกอบรมแพทย์ต่อยอดสำหรับแพทย์ลาว” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 นอกจากนี้ มูลนิธิยังให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยปีนี้มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทยได้สนับสนุนทุนการศึกษาทั้งหมด 24 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 1,780,000 บาท เพื่อส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขของไทยและอินโดจีน

มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2544 โดยการสนับสนุนของไฟเซอร์ อิงค์ และ บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นองค์กรการกุศลอิสระที่ไม่หวังผลกำไร บริหารงานโดยคณะกรรมการบริหารจากภายนอก ประกอบด้วยผู้นำในแวดวงวิชาการ การแพทย์ และสังคมสงเคราะห์

คำบรรยายภาพ

มร. คริสเตียน มัลเฮอร์บี กรรมการ มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย (ที่ 6 จากซ้าย) และคุณกล้วยไม้ นุชนิยม กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย (ที่ 7 จากซ้าย) พร้อมด้วย รศ.ดร. วันเลี่ยม บัวระวง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณรัฐประชาธิไตยประชาชนลาว (ที่ 5 จากซ้าย) และ ดร. บันซา อุปะถานา ผู้แทนจากองค์กรเฮลธ์ ฟรอนเทียร์ (ยืนแถวหลังที่ 2 จากซ้าย) ภายในพิธีมอบทุนการศึกษา ณ อาคารเรียนรวมและห้องปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ: บริษัท บางกอก พลับบลิค รีเลชั่นส์ จำกัด กัณฑิชา บุญโพธิ์แก้ว (ต่อ 112) ภัตติมา ก้อนฝ้าย (ต่อ 113) หรือ ปานตา พูนทรัพย์มณี (ต่อ 116) โทรศัพท์ 02 664 9500 โทรสาร 02 664 9515

-นท-

สามารถคลิกดูภาพประกอบได้ที่ www.thaipr.net