“กล่องวิเศษ” โดยอำพลฟูดส์ ร่วมกับ การทางพิเศษ และ จส.100 สานต่อกิจกรรมเพื่อสังคม ปลูกจิตสำนึกรักษ์โลก

13 Sep 2013

กรุงเทพฯ--13 ก.ย.--อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง

โครงการกล่องวิเศษ โดย อำพลฟูดส์ ร่วมกับ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) และสถานีวิทยุเพื่อการจราจร จส.100 สานต่อกิจกรรมเพื่อสังคม ปลูกจิตสำนึกรักษ์โลก ในโครงการ “กล่องวิเศษ ทางพิเศษรักษ์โลก” ส่งมอบโต๊ะ – เก้าอี้นักเรียน ผลิตจากแผ่นชิปบอร์ด จำนวน 200 ชุด และร่วมกันทำกิจกรรมปลูกจิตสำนึกให้แก่น้อง ๆ โรงเรียนที่ขาดแคลนในจังหวัดเพชรบุรี ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้ว ตำบลบางตะบูนออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันพุธที่ 11 กันยายน 2556 ดร.เกรียงศักดิ์ เทพผดุงพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด คุณภาณุมาตีฐ์ สมุทรคีรีจ์ ผู้ชำนาญการด้านการคลัง ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เหล่าจิตอาสาจากสถานีวิทยุเพื่อการจราจร จส.100 และอาสาอำพลฟูดส์ ส่งมอบโต๊ะ – เก้าอี้นักเรียน ที่ผลิตจากแผ่นชิปบอร์ด จำนวน 200 ชุด ให้แก่โรงเรียนวัดลัด (บางตะบูนวิทยาคาร) จำนวน 50 ชุด โรงเรียนวัดเกาะแก้ว จำนวน 50 ชุด โรงเรียนวัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยาคาร)จำนวน 50 ชุด และโรงเรียนบางตะบูนวิทยา จำนวน 50 ชุด คิดเป็นมูลค่ากว่า 220,000 บาท ในโครงการ “กล่องวิเศษ ทางพิเศษรักษ์โลก” มีเป้าหมายในการรณรงค์ให้ผู้ใช้บริการทางพิเศษและพนักงานในองค์กร ทุกคน ทุกหน่วยงาน ตระหนักและให้ความร่วมมือในการรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการนำกล่องยูเอชที ที่ใช้แล้ว และทำการ แกะ-ล้าง-เก็บ – ส่ง กล่องยูเอชที ไปบริจาคให้ โครงการกล่องวิเศษ (Magic Box) เพื่อเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลผลิตเป็น โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน บริจาคให้โรงเรียนห่างไกลและขาดแคลนโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ทั่วประเทศ ซึ่งโครงการฯดังกล่าวได้รับการตอบรับ และความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ใช้บริการทางพิเศษเป็นจำนวนมาก ซึ่งปริมาณกล่อง ยูเอชที ที่โครงการกล่องวิเศษได้รับกลับคืนมาเพื่อเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลผลิตเป็น โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน มีถึงประมาณ 480,000 ชิ้น ทำให้สามารถช่วยลดการเผาไหม้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกล่องยูเอชทีได้มากถึง 36,000 กิโลกรัม สามารถอนุรักษ์พื้นที่ป่าได้ 6,000 ตารางเมตร และสามารถลดพื้นที่จัดเก็บขยะได้ถึง 190 ตารางเมตร เลยทีเดียว

นอกจากนี้ทางโครงการกล่องวิเศษ โดย อำพลฟูดส์ การทางพิเศษฯ และจส.100 พร้อมด้วยจิตอาสา กว่า 100 ชีวิต ยังได้ร่วมกันทำกิจกรรม เช่น ตกแต่งห้องเรียน ทำความสะอาดอาคารเรียน ปลูกต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ และเลี้ยงอาหารกลางวัน น้อง ๆ นักเรียนโรงเรียนดังกล่าวอีกด้วย ซึ่งการช่วยเหลือในครั้งนี้ถือว่าเป็นการร่วมกันช่วยเหลือสังคม และยังเป็นการมอบโอกาส มอบอนาคตทางการศึกษาให้แก่น้อง ๆ นักเรียนต่อไปได้อย่างยั่งยืน

-กผ-

สามารถคลิกดูภาพประกอบได้ที่ www.thaipr.net