เดินหน้าสานต่อ โครงการกล่องวิเศษ ทางพิเศษรักษ์โลก ปี 5

17 Jun 2016
โครงการกล่องวิเศษ โดย อำพลฟูดส์ จับมือร่วมกับ การทางพศษแห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุข่าวสารและการจราจร จส.100 พร้อมใจกันสานต่อกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยจัดทำบันทึกลงนามข้อตกลง ภายใต้โครงการ "กล่องวิเศษ ทางพิเศษรักษ์โลก"
เดินหน้าสานต่อ โครงการกล่องวิเศษ ทางพิเศษรักษ์โลก ปี 5

เมื่อวันจันทร์ ที่13 มิถุนายน 2559 ดร.เกรียงศักดิ์ เทพผดุงพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด และ คุณณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ลงนามในบันทึกข้อตกลง โครงการกล่องวิเศษ ทางพิเศษ รักษ์โลก ปี 5 เพื่อดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ของทั้ง 2 องค์กร และเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการผลักดันปลูกจิตสำนึกการรักษ์โลกให้แก่พนักงานในองค์กร ประชาชนทั่วไป และผู้ใช้บริการทางพิเศษ โดยกิจกรรมดังกล่าว มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสถานีวิทยุข่าวสารและการจราจร จส.100 และมีการวางจุดรับกล่องบริจาคทั้ง 27 จุด ของการทางพิเศษ

ซึ่งตลอดระยะเวลา 4 ปี ที่ผ่านมา โครงการกล่องวิเศษ ทางพิเศษรักษ์โลก ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากประชาชนผู้ใช้บริการทางพิเศษ ตลอดจนพนักงานและเจ้าหน้าที่ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุข่าวสารและการจราจร จส.100 เป็นจำนวนมาก ซึ่งปริมาณกล่อง UHT ที่โครงการกล่องวิเศษได้รับกลับคืนมา เพื่อนำเข้าสู่กร ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกล่อง UHT ได้มากถึง 158,625 กิโลกรัม สามารถอนุรักษ์พื้นที่ป่าได้ถึง 26,437 ตารางเมตร สามารถลดพื้นที่การจัดเก็บขยะได้ถึง 705 ตารางเมตร นอกจากนี้ "โครงการกล่องวิเศษ ทางพิเศษรักษ์โลก" ยังสามารถ ส่งมอบ โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ที่ผลิตจากแผ่นชิปบอร์ดไปแล้วกว่า 705 ชุด ให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน 18 แห่ง ในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด เพชรบุรี นครนายก สระบุรี และชัยภูมิ

เดินหน้าสานต่อ โครงการกล่องวิเศษ ทางพิเศษรักษ์โลก ปี 5