ไปรษณีย์ไทยเปิดปฏิบัติการอ๊บอ๊บ...จับกบใส่แสตมป์

16 Jul 2014
ไปรษณีย์ไทยจับมือพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ร่วมปฏิบัติการอ๊บอ๊บจับกบใส่แสตมป์ พร้อมเปิดตัวแสตมป์ชุดสัตว์สะเทินน้ำ สะเทินบก ชวนน้องๆ มาเรียนรู้เรื่องกบสารพัดชนิด ผ่านนิทรรศการแสตมป์ พร้อมกิจกรรมให้ความรู้และความสนุกมากมาย

นายสมรักษ์ เหมวิมล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) กล่าวในโอกาสจัดกิจกรรม “ปฏิบัติการอ๊บ อ๊บ จับกบใส่แสตมป์” ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพวช. รังสิต คลอง 5 โดยภายในงานมีการเปิดตัวแสตมป์ชุดสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก พร้อมทั้งนิทรรศการและกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์สะเทินน้ำ สะเทินบก และสิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ

“แสตมป์ชุดดังกล่าวเป็นภาพสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 4 ชนิด ที่พบเห็นได้ในประเทศไทย ได้แก่ คางคกหัวราบ อึ่งกรายหัวแหลม ปาด และ กบบัว ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ได้นำภาพสัตว์เหล่านี้มาทำเป็นแสตมป์ สำหรับความพิเศษของแสตมป์ชุดนี้ ได้แก่การใช้เทคนิคสปอตยูวีบนตัวสัตว์ทำให้ภาพมีสีสันสดใสดูสมจริง เพิ่มความมีชีวิตชีวาให้กับสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกทั้ง 4 ชนิด ผู้สนใจสามารถเป็นเจ้าของแสตมป์ชุดนี้ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (10 ก.ค. 57) ในราคาดวงละ 5 บาท แผ่นชีทที่ระลึก 35 บาท และซองวันแรกจำหน่าย 31 บาท รวมถึงยังได้นำนิทรรศการแสตมป์ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์หลายชนิดมาจัดแสดงอีกด้วย”

นายสาคร ชนะไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่าพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเป็นหนึ่งในแหล่งเรียนรู้ของ อพวช. ที่นำเสนอความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการและความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่เก็บรักษาและให้บริการตัวอย่างอ้างอิงทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติวิทยา ตลอดจนเป็นศูนย์ศึกษาด้านอนุกรมวิธานและงานวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ

“ในการจัดทำแสตมป์ครั้งนี้ อวพช.โดยพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ได้ส่งนักวิชาการที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะทางประกอบด้วย นายสัญชัย เมฆฉาย นายวัชระ สงวนสมบัติ และนายยุทธพงษ์ รัศมี ในการให้ภาพถ่ายและข้อมูล เช่น ความถูกต้องของชื่อวิทยาศาสตร์ การจัดท่าทาง ความถูกต้องของลักษณะและสีสันของภาพ โดยเน้นชนิดที่สวยงาม แปลก เพื่อให้คนทั่วไปได้เห็นถึงความสำคัญของสัตว์กลุ่มนี้ในระบบนิเวศ รวมถึงมีทัศนคติที่ดีต่อสัตว์กลุ่มกบเขียด ซึ่งหวังว่าในอนาคต อพวช. และไปรษณีย์ไทย จะได้ร่วมกันสร้างสรรค์แสตมป์ในแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะการให้ความรู้ในด้านธรรมชาติวิทยาเพื่อกระตุ้นให้ผู้พบเห็นเกิดความสนใจศึกษาหาข้อมูลร่วมถึงอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์ต่าง ๆ ต่อไป”

ภายในงานยังมีการโชว์แสตมป์ชุดนกกลางคืนที่เรืองแสงได้เมื่ออยู่ภายใต้แสงอัลตราไวโอเล็ต บริการถ่ายภาพแสตมป์ จำหน่ายแสตมป์และสิ่งสะสม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายตลาดตราไปรษณียากร โทร. 0 2831 3853, 0 2831 3856, 0 2573 5463, หรือทางไลน์ stampinlove