มูลนิธิ Earth Agenda จับมือ ปตท. เดินหน้าฟื้นฟูทะเลไทยจัดกิจกรรม Good Sea View นำทัพนักดำน้ำจิตอาสาร่วมเก็บขยะใต้ท้องทะเล

18 Dec 2023

มูลนิธิ Earth Agenda ร่วมกับ ปตท.. รุกฟื้นฟูท้องทะเลไทยให้กลับมาสวยงาม เปิดตัวแคมเปญ "Good Sea View" สนับสนุนโครงการปลูกจิตสำนึกรักษ์ทะเลและฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่ง โดยมี ศ.สพ.ญ.ดร.นันทริกา ชันซื่อ ประธานมูลนิธิเอิร์ธ อะเจนด้า เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย พลเรือตรี อนันท์ สุราวรรณ์ ผู้บัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร และอาสาสมัครนักดำน้ำกว่า 40 ราย ร่วมกิจกรรมดำน้ำเก็บขยะใต้ท้องทะเล ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย (เขาหมาจอ) ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

มูลนิธิ Earth Agenda จับมือ ปตท. เดินหน้าฟื้นฟูทะเลไทยจัดกิจกรรม Good Sea View นำทัพนักดำน้ำจิตอาสาร่วมเก็บขยะใต้ท้องทะเล

ศ.สพ.ญ.ดร.นันทริกา กล่าวว่า ทุกๆ ปีจะมีขยะพลาสติก 12 ล้านตัน ถูกทิ้งสู่ทะเลและมหาสมุทร โดยมีเพียง 5% ที่พบเห็นเป็นชิ้นส่วนลอยอยู่ในทะเล ส่วนที่เหลือจมลงใต้น้ำหรือถูกกระแสน้ำพัดไปอยู่ใต้ท้องมหาสมุทรทั่วโลก บางชนิดย่อยสลายจนกลายเป็นไมโครพลาสติกและปนเปื้อนอยู่ในระบบนิเวศ รวมถึงห่วงโซ่อาหารในท้องทะเล ขณะที่ข้อมูลจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ปีงบประมาณ 2564 ระบุว่ามีการจัดเก็บขยะทะเลที่ตกค้างออกจากระบบนิเวศชายฝั่งทะเลรวมทั้งสิ้น 443,987 กิโลกรัม หรือประมาณ 444 ตัน โดยขยะที่พบส่วนใหญ่ล้วนเป็นขยะพลาสติก ได้แก่ ขวดเครื่องดื่ม ถุงพลาสติก เศษโฟม

มูลนิธิเอิร์ธ อะเจนด้า ในฐานะองค์กรที่มุ่งพัฒนาองค์ความรู้ในการรักษาฟื้นฟูป้องกันและปกป้องการทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควบคู่การส่งเสริม ให้ความรู้ การศึกษาและความเข้าใจต่อประชาชน เพื่อให้เกิดจิตสำนึกและรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งที่ผ่านมามีการดำเนินโครงการด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับ บริษัท ปตท..จำกัด (มหาชน) ที่เน้นให้ความสำคัญกับการดำเนินงานเพื่อสังคมในระดับนโยบายสู่ระดับปฏิบัติ ครอบคลุมใน 2 มิติ หนึ่งในนั้นคือ มิติด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดย ปตท. ได้ดำเนินโครงการและมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการสร้างความตระหนัก ส่งเสริมความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมร่วมกับเครือข่ายภาคส่วนต่าง ๆ

โดยครั้งนี้ ปตท. ได้ร่วมกับ มูลนิธิเอิร์ธ อะเจนด้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย องค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ มหาวิทยาลัยบูรพา และบริษัท สานฟ้า จำกัด จัดทำโครงการ "Good Sea View ฟื้นฟูทะเลไทยให้กลับมาสวยงาม" ขึ้น เพื่อปลูกจิตสำนึกรักษ์ทะเลและฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่ง โดยรับสมัครนักดำน้ำจิตอาสาร่วมทำกิจกรรมดูแลสิ่งแวดล้อมทางทะเลด้วยการดำน้ำเก็บขยะ นำมาซึ่งการสร้างสมดุล รักษาทรัพยากรทางทะเล ให้คนรุ่นต่อไปได้เห็นธรรมชาติที่สวยงามอย่างยั่งยืน

"โครงการนี้ เราได้รวบรวมคนที่มีหัวใจรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมทางทะเล ที่ไม่ว่าจะเป็นคน Generation ไหน ก็สามารถเป็นคน Gen SEA ได้ ขอเพียงมีแนวคิดเดียวกัน เข้าใจ และพร้อมที่จะเรียนรู้ รักษา สมดุลทางธรรมชาติ ใส่ใจในการดูแลสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญคือมีใจรักในการเดินทางท่องเที่ยวอย่างเข้าใจ ควบคู่กับการรักษ์ทะเลไทย โดยมีนักดำน้ำจิตอาสาจำนวนกว่า 40 คน ร่วมดำน้ำเก็บขยะบริเวณเกาะจวง และเกาะจาน พร้อมคัดแยกขยะและนำเข้าสู่กระบวนการกำจัดขยะอย่างถูกวิธีต่อไป" ศ.สพ.ญ.ดร.นันทริกา กล่าวทิ้งท้าย