"5 ธันวาพาพ่อเที่ยว" อพวช. ชวนฉลองเทศกาล "วันพ่อแห่งชาติ" คุณลูกพาคุณพ่อเข้าชมพิพิธภัณฑ์ฟรี!

02 Dec 2020

อพวช. ร่วมเฉลิมฉลองวันพ่อแห่งชาติ จัดกิจกรรม "5 ธันวาพาพ่อเที่ยว" โดยคุณลูกพาคุณพ่อเข้าชมพิพิธภัณฑ์ 4 แห่งฟรี! ได้แก่ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ณ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี

"5 ธันวาพาพ่อเที่ยว" อพวช. ชวนฉลองเทศกาล "วันพ่อแห่งชาติ"  คุณลูกพาคุณพ่อเข้าชมพิพิธภัณฑ์ฟรี!

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า ในเทศกาลวันพ่อแห่งชาติ อพวช. ขอร่วมเฉลิมฉลองช่วงเวลาแห่งความสุขให้กับคุณพ่อและคุณลูกได้มีกิจกรรม เติมเต็มความสุขในครอบครัว โดยการมาท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้อย่างสนุกสนานกับ อพวช. โดยจะเปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ 4 แห่งฟรี! ได้แก่ "พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์" พิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐานที่สมบูรณ์แบบที่สุดแห่งแรกของประเทศไทย ที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง "พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา" แหล่งเรียนรู้ด้านธรรมชาติวิทยา พร้อมเป็นศูนย์กลางการศึกษาวิจัยด้านธรรมชาติวิทยาของประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง และยังเป็นศูนย์จัดแสดงนิทรรศการความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อให้คนไทยตระหนักถึงทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพอันล้ำค่า "พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ" แหล่งเรียนรู้วิวัฒนาการของเทคโนโลยี การสื่อสารจากอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เพื่อเตรียมความพร้อมคนไทยสู่สังคมยุคดิจิทัล และ "พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า" พิพิธภัณฑ์ด้านนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบที่สุดของอาเซียน มาเรียนรู้และสร้างความตระหนักให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หรือในหลวงรัชกาลที่ 9 ของเรานั่นเอง"

นอกจากนั้น เรายังจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างสนุกสนานเฉลิมฉลองวันดินโลกที่จัดเต็มเตรียมไว้ให้ทุกคนในครอบครัว อาทิ กิจกรรม "ปลูกต้นไม้วันพ่อ" ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ด้วยดินวิทยาศาสตร์ทดสอบการพองตัว 600 เท่าของ ไฮโดรเจล ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ , กิจกรรม 5 ธันวา "ชีวาพิทักษ์ดิน" นำดินจากที่บ้านของคุณมาร่วมทำการทดลองและประดิษฐ์ของที่ระลึกจากดิน ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า และร่วมสำรวจเส้นทางการเรียนรู้ไปกับ Museum Trail ตอน ปริศนาจากชั้นดิน เป็นต้น

อพวช. จัดกิจกรรม "5 ธันวาพาพ่อเที่ยว" ตั้งแต่เวลา 9.30 - 17.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2577 9999 ต่อ 2122 , 2123 หรือ www.nsm.or.th และ Facebook : NSMthailand

"5 ธันวาพาพ่อเที่ยว" อพวช. ชวนฉลองเทศกาล "วันพ่อแห่งชาติ"  คุณลูกพาคุณพ่อเข้าชมพิพิธภัณฑ์ฟรี!