นักเรียนนายเรืออากาศศึกษาดูงานม.กรุงเทพ

21 Nov 2014
อาจารย์ณัฐกร เฉยศิริ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพและคณาจารย์ให้การต้อนรับ นาวาอากาศโท รศ. พลสมุทร จินารัตน์ หัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศ ผู้บริหาร คณาจารย์และนักเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ เดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการและระบบรักษาความปลอดภัยของเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ พร้อมเยี่ยมชมห้อง Data Center ห้องปฏิบัติการภาคพื้นดิน (The terminal) ห้องปฏิบัติการบนเครื่องบิน (The cabin) ของคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ศูนย์ผลิตสื่อ และศูนย์ปฏิบัติการทางภาพยนตร์และดิจิตอลอาร์ต (Center for Cinematic Digital Arts) ของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เมื่อเร็วๆนี้ ณ ห้องสัมมนา A3-202 อาคารบียูไดมอนด์ วิทยาเขตรังสิต
นักเรียนนายเรืออากาศศึกษาดูงานม.กรุงเทพ นักเรียนนายเรืออากาศศึกษาดูงานม.กรุงเทพ นักเรียนนายเรืออากาศศึกษาดูงานม.กรุงเทพ นักเรียนนายเรืออากาศศึกษาดูงานม.กรุงเทพ