ภาพข่าว: ซีพี ออลล์ ร่วมกับ รร.นายเรืออากาศฯ ส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรม

01 Dec 2017
สุวิทย์ กิ่งแก้ว (ที่3จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ. ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย ร่วมกับพลอากาศโท สิทธิพร เกสจินดา (ที่5จากซ้าย) ผู้บัญชาการ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช จัดโครงการเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ สัญจร "ธรรมสู่เยาวชน" หัวข้อ "โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชสีขาว" โดยพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร และอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บรรยายธรรมให้นักศึกษาทุกชั้นปี กว่า 700 คน เมื่อเร็ว ๆ นี้
ภาพข่าว: ซีพี ออลล์ ร่วมกับ รร.นายเรืออากาศฯ ส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรม