ภาพข่าว: เซเว่นฯ จับมือโรงเรียนนายเรืออากาศฯ จัดกิจกรรม “ธรรมสู่เยาวชน”

08 Dec 2017
นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว (ที่3จากซ้าย แถวล่าง) รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ. ซีพี ออลล์ และผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย พร้อมด้วยพลอากาศโทสิทธิพร เกสจินดา (ที่5จากซ้าย แถวล่าง) ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศ นวมินทกษัตริยาธิราช ร่วมจัดโครงการเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ สัญจร "ธรรมสู่เยาวชน" หัวข้อ "โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชสีขาว" โดยมีพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ให้การบรรยายธรรมแก่นักเรียนนายเรืออากาศทุกชั้นปี กว่า 700 คน ณ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้
ภาพข่าว: เซเว่นฯ จับมือโรงเรียนนายเรืออากาศฯ จัดกิจกรรม “ธรรมสู่เยาวชน”

รายนามผู้บริหารแถวล่างจากซ้ายไปขวา

1.คุณปรางรัตน์ เกียรติทรงศักดิ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

2.คุณบัญญัติ คำนูณวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

3.คุณสุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

4.พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร และอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

5.พลอากาศโท สิทธิพร เกสจินดา ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

6.พลอากาศตรี ประเสริฐ ช่างประเสริฐ รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

7.พลอากาศตรี รองศาสตราจารย์ สมโภชน์ ผิวเหลือง รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช