ภาพข่าว: แถลงข่าวประกวดวงโยธวาทิตฯ

30 Dec 2014
นายกิตติพงษ์ โพธิมู ผู้อำนวยการสำนักนันทนาการ รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานแถลงข่าวการประกวดวงโยธวาทิตนักเรียน นักศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 34 และนานาชาติ ประจำปี 2558 Thailand international Royal Trophy Band Competition 2015 โดยมีวงโยธวาทิตไทยและต่างชาติร่วมประกวดจำนวน 86 วง ซึ่งจะเริ่มแข่งขันวันที่ 6 – 11 มกราคม 2558 ณ สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน กรุงเทพฯ
ภาพข่าว: แถลงข่าวประกวดวงโยธวาทิตฯ