สาธิตรามฯ มัธยม คว้าเหรียญเงิน การประกวดวงโยธวาทิต

18 Jul 2022

วงโยธวาทิต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) คว้ารางวัลเหรียญเงิน จากการประกวดดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทชิงแชมป์โลก ๒๐๒๒ (WAMSB World Championship 2022) ประเภท Concert Band World Division (ไม่จำกัดอายุ) จัดโดย กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ร่วมกับ สมาคมดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทสากล และหน่วยงานพันธมิตร เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 

สาธิตรามฯ มัธยม คว้าเหรียญเงิน การประกวดวงโยธวาทิต

สาธิตรามฯ มัธยม คว้าเหรียญเงิน การประกวดวงโยธวาทิต