ข่าวประกวดดนตรี การประกวดวงโยธวาทิตนักเรียน

09 Jul 2018
ประกาศเปิดรับสมัคร การประกวดวงโยธวาทิตนักเรียน ประจำปี 2562 BSRU Marching Band Competition 2019 ชิงถ้วยพระราชทาน โดยการประกวดมีด้วยกัน 5 Divisions ประกอบด้วย
  • การประกวดประเภทแปรขบวน (Display band) 2 Divisions.
  • การประกวดประเภทมาร์ชชิ่งพาเหรด (Marching band) 1 Division
  • การประกวดประเภทเพอคัสชั่น (Battery Battle) 2 Divisions.

ทั้งนี้ ผู้แทน ครูผู้ควบคุมวงโยธวาทิตจากโรงเรียนใดที่สนใจเข้าร่วมแข่งขัน สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-473-7000 ต่อ 2304 หรือ อีเมล์ [email protected]