ภาพข่าว: ห้างศูนย์นักเรียนกรุ๊ป อ.ศรีราชาจ.ชลบุรี จัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ส่งเสริมเด็กไทยให้เป็นคนดี

25 Sep 2014
ห้างศูนย์นักเรียนกรุ๊ป อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี จัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติขึ้นภายในห้าง โดยมีกิจกรรมต้นไม้แห่งความดี ให้น้องๆ เขียนปณิธาน ความตั้งใจที่จะทำความดี มุมระบายสีภาพแห่งความดี พร้อมยังสนุกสนานกับกิจกรรมเกมส์ โชว์มายากลและ แสดงความสามารถ กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักนึกความสำคัญในการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน พัฒนาประเทศ และ ส่งเสริมให้เยาวชนไทย เติบโตเป็นคนดี
ภาพข่าว: ห้างศูนย์นักเรียนกรุ๊ป อ.ศรีราชาจ.ชลบุรี จัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ส่งเสริมเด็กไทยให้เป็นคนดี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ฝ่ายกิจกรรมฯ ห้างศูนย์นักเรียนกรุ๊ป 086-355-0030