ห้างศูนย์นักเรียนกรุ๊ป มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนในงานหลวงพ่อโพธิ์ วัดราษฎร์นิยมธรรม

11 Jun 2015
ห้างศูนย์นักเรียนกรุ๊ป อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี สนับสนุนทุนการศึกษา มอบให้แก่เด็กนักเรียน ในงานหลวงพ่อโพธิ์ วัดราษฎร์นิยมธรรม (วัดนอก) โดยมี คุณศิริวรรณ อมรธำมรงค์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด เป็นตัวแทนฯ มอบทุนการศึกษาในครั้งนี้
ห้างศูนย์นักเรียนกรุ๊ป มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนในงานหลวงพ่อโพธิ์ วัดราษฎร์นิยมธรรม

สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นนี้ เป็นงานที่ทางวัดราษฎร์นิยมธรรม จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ถวายแด่หลวงพ่อโพธิ์ ในปีนี้ทางวัดได้สนับสนุนหน่วยงานต่างๆจำนวน 9 หน่วยงาน เป็น เงิน 150,000บาท มอบทุนการศึกษานักเรียน จำนวน 20โรงเรียน รวม 174 ทุน เป็นเงิน 301,000 บาท โดยมี พระคุณเจ้าพระครูสาธิตกิตติญาณ เจ้าอาวาสวัดราษฎร์นิยมธรรมและเจ้าคณะอำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี เป็นประธานมอบทุนการศึกษา ซึ่งทางห้างศูนย์นักเรียนกรุ๊ปได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมนี้มาโดยตลอด

ห้างศูนย์นักเรียนกรุ๊ป มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนในงานหลวงพ่อโพธิ์ วัดราษฎร์นิยมธรรม ห้างศูนย์นักเรียนกรุ๊ป มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนในงานหลวงพ่อโพธิ์ วัดราษฎร์นิยมธรรม