“สถาบัน Future Cadet Home” เปิดรับสมัครนักเรียน เข้าค่ายกวดวิชาเตรียมทหาร

24 Sep 2014
พลตรีเจริญ เตชะวณิช ประธานสถาบันกวดวิชา Future Cadet Home กล่าวว่า ในแต่ละปีมีผู้สนใจสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร ประมาณ 20,000 กว่าคน แต่จะรับเข้าไปเป็น นักเรียนเตรียมทหาร( นตท. ) ได้เพียงแค่ 400-700 นายเท่านั้น โดยชีวิตของ นตท. เป็นจุดเริ่มต้นของ นายทหารและนายตำรวจที่จะจบการศึกษาออกไปจะเป็นข้าราชการทหาร ตำรวจชั้นสัญญาบัตร ที่จะเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศและรักษาความมั่นคงของชาติต่อไป สถาบัน Future Cadet Home จึงได้ก่อตั้งขึ้น เพื่อฝึกฝนระเบียบวินัย ความรู้ทางด้านวิชาการ สมรรถภาพร่างกายและจิตใจ ควบคู่ไปกับคุณธรรมจริยธรรม โดยสถาบันจะเตรียมความพร้อมของนักเรียนให้มากที่สุด เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นนักเรียนเตรียมทหาร นักเรียนนายร้อยเหล่าต่างๆเพื่อเป็นกำลังหลักของประเทศชาติต่อไป
“สถาบัน Future Cadet Home” เปิดรับสมัครนักเรียน เข้าค่ายกวดวิชาเตรียมทหาร

“ จุดเด่นของสถาบันคือ การมีโปรแกรมการวิเคราะห์ความสามารถของเด็กนักเรียน รู้ถึงจุดอ่อน จุดแข็งของนักเรียนแต่ละคน รับนักเรียนไม่มาก จึงเข้าถึงนักเรียนได้เป็นรายบุคคล เสริมจุดอ่อนของนักเรียนแต่ละคนเพื่อให้แข็งแกร่งและสามารถสอบแข่งขันได้ ทั้งในด้านร่างกายและวิชาการ ผู้ปกครองสามารถดูบุตรของท่านผ่านระบบออนไลน์ เป็นสถาบันที่อาจารย์ทุกท่านเป็นทหารที่จบการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก จากสถาบันชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ และปัจจุบันยังคงเป็นอาจารย์ประจำอยู่ในสถาบันการศึกษาของกองทัพ “ พลตรีเจริญ กล่าวล่าสุด สถาบัน เตรียมจัด ค่ายเตรียมสอบ ตุลา 57 @นครนายก รับสมัครนักเรียน อายุ 12-16 ปี (ม.1-ม.5) รายงานตัวเรียน วันที่ 5 ตุลาคม 57 เวลา 13.00-19.00 น. ที่ ค่ายนครนายก ในการรายงานตัวสถาบันจะทดสอบตาบอดสีก่อนการส่งเข้าหอเรียน เรียนวันที่ 6-25 ตุลาคม 57 ค่าใช้จ่ายตลอดคอร์ส 20,000 บาท รวมค่าเรียน ค่าตำรา ค่าเรียนว่ายน้ำ ค่าฝึกพลศึกษานอกสถานที่ ค่าดูงาน ค่าทัศนศึกษา ค่าอาหาร ค่าซักรีด ค่าของว่าง นม อาหารเสริม ค่าประกันอุบัติเหตุ เรียนวิชาการ 120 ชั่วโมง ฝึกฝนและพัฒนาร่างกาย รวม 220 ชั่วโมงเพื่อประสิทธิภาพในการเรียน รับจำนวนจำกัดห้องละ 20 คนเท่านั้น

ทั้งนี้ สถาบัน Future Cadet Home เกิดจากแนวคิดของ 3 พี่น้องครอบครัว “ชูแก้ว” โดยมี พี่อาท นตท. รุ่นที่ 42 พี่โอม นตท. รุ่นที่ 43 และพี่อั้ม นตท. รุ่นที่ 48 ที่ต้องการส่งเสริมให้น้องๆเยาวชนมีการเตรียมความพร้อมให้ดีที่สุดในการพัฒนาตนเองเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ สถาบันกวดวิชา Future Cadet Home ค่ายนครนายก ที่ตั้ง :83/1 Coffee Print, ถนนหลัง จปร.-ตอไม้แดง ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จ.นครนายก (ถนนประตูหลัง จปร.-บายพาสเลี่ยงเมือง) จังหวัด :นครนายก รหัสไปรษณีย์ :26001 โทรศัพท์ : 037-311-144 แฟกซ์ :02-943-6012 โทรศัพท์มือถือ : 080-008-7766 www.future-cadethome.com