อำพลฟูดส์ จับมือ วอยซ์ ทีวี จัดประกวดโครงการค่ายอาสา “กล่องวิเศษ น้องอยากได้...พี่จัดให้”

01 Apr 2015
อำพลฟูดส์ ร่วมกับ วอยซ์ ทีวี 21 เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา มีส่วนร่วมเสนอไอเดีย ค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนห่างไกล ผ่านโครงการ “กล่องวิเศษ น้องอยากได้...พี่จัดให้” คัดเลือก 10 โครงการค่ายอาสา พร้อมมอบเงินทุนเพื่อพัฒนาโครงการ และโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน รีไซเคิลจากกล่อง UHT มูลค่ากว่า 2 แสนบาท
อำพลฟูดส์ จับมือ วอยซ์ ทีวี จัดประกวดโครงการค่ายอาสา “กล่องวิเศษ น้องอยากได้...พี่จัดให้”

เมื่อวันพุธที่ 25 มีนาคม 2558 ดร.เกรียงศักดิ์ เทพผดุงพร กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย นายกฤษฎา โสภา ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด ร่วมมอบเงินทุนเพื่อพัฒนาโครงการและ โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน รีไซลเคิลจากกล่อง ยู เอช ที ในโครงการ “กล่องวิเศษ น้องอยากได้...พี่จัดให้” ให้แก่ โครงการค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียน จำนวน 10 โครงการ เพื่อเป็นเปิดโอกาสให้น้องๆ นิสิต นักศึกษาจากทั่วประเทศ ได้มีส่วนร่วมในการเสนอไอเดีย พัฒนา และทำประโยชน์ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน รวมไปถึงเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากคุณเมฆินทร์ เพ็ชรพลาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณทรงศักดิ์ เปรมสุข ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานีโทรทัศน์ วอยซ์ ทีวี ร่วมเป็นผู้มอบในงานครั้งนี้

โดยโครงการ “กล่องวิเศษ น้องอยากได้...พี่จัดให้” ได้ทำการคัดเลือก 10 โครงการค่ายอาสา ได้แก่

1.โครงการโต๊ะเติมฝัน จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

2.โครงการต้นกล้าอาสา "สานฝันเพื่อน้อง" ตอน ตลาดนัดความสุข จากกลุ่มต้นกล้ายางนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

3.โครงการจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านอิงโค้ง จากมหาวิทยาลัยพะเยา

4.โครงการมอน้ำชีฮักแพง เบิ่งแญงโรงเรียนน้อง จากกลุ่มนิสิตมอน้ำชี สังกัดองค์การนิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

5.โครงการสร้างสรรค์สังคมกับคนหลังเลนส์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

6.โครงการค่ายอาสาพัฒนาจุฬาฯ - ชนบท ครั้งที่ 26 จากองค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

7.โครงการเด็กดอย...คอยรัก ฟูมฟักด้วยห่วงใย จากมหาวิทยาลัยฟาฏอนี

8.โครงการสิงห์มะหาดอาสา ทำความดี โรงอาหารนี้เพื่อน้อง จากคณะกรรมการนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ (ทีมสิงห์มะหาด) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

9.โครงการพี่อาสาปันรักให้น้อง จากกลุ่มอักษรศิลป์ นักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

10.โครงการสานฝันแบ่งปันรอยยิ้มสู่น้องแดนใต้ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ทั้งนี้ 10 โครงการที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนพัฒนาโครงการละ 20,000 บาท พร้อมโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนรีไซเคิลจากกล่อง UHT และดำเนินการออกค่ายอาสา ตั้งแต่เดือนเมษายน-สิงหาคม 2558

อำพลฟูดส์ จับมือ วอยซ์ ทีวี จัดประกวดโครงการค่ายอาสา “กล่องวิเศษ น้องอยากได้...พี่จัดให้”