ภาพข่าว: CAT วางระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคม ร่วมสร้างมิติใหม่ “นนทรีเกมส์”

08 Jan 2015
นายธีรพงศ์ กุศลชู ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานโครงข่าย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT) ร่วมลงนามสนับสนุนระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมตลอดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 42 “นนทรีเกมส์

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT) ร่วมสนับสนุน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 หรือ “นนทรีเกมส์” ระหว่างวันที่ 15-24 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จ.นครปฐม โดย CATได้วางระบบอินเทอร์เน็ต CAT WiFi ในทุกสนามการแข่งขันทั้ง 31 ชนิดกีฬา สำหรับคณะเจ้าหน้าที่ กรรมการ และสื่อมวลชน ในการประสานรายละเอียดผลการแข่งขันออนไลน์ที่รวดเร็วทันใจ พร้อมทั้งเปิดบูธ CAT WiFi อำนวยความสะดวกให้บริการแก่นักกีฬาและผู้เข้าชมการแข่งขัน และพิเศษแจกฟรีซิมการ์ด my 3G เพื่อใช้บริการอินเทอร์เน็ตโมบายล์ความเร็วสูงบนโครงข่ายคุณภาพทั่วประเทศของ my 3G HSPA อีกด้วย