ม.กรุงเทพให้ขวัญและกำลังใจกองทัพนักกีฬา

13 Jan 2016
ผศ.ดร.บุญรอด วุฒิศาสตร์กุล รองอธิการบดีอาวุโสด้านกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ให้โอวาทแก่ทัพนักกีฬาของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 " กันเกราเกมส์ " " ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 9-18 มกราคม 2559 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้ทัพนักกีฬาสู้ศึกกันเกราเกมส์ และสามารถคว้าชัยได้อย่างภาคภูมิ ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ม.กรุงเทพให้ขวัญและกำลังใจกองทัพนักกีฬา ม.กรุงเทพให้ขวัญและกำลังใจกองทัพนักกีฬา ม.กรุงเทพให้ขวัญและกำลังใจกองทัพนักกีฬา ม.กรุงเทพให้ขวัญและกำลังใจกองทัพนักกีฬา