งานลอยกระทงกรุงเก่า (4มุมเมือง)

04 Nov 2015
25 พฤศจิกายน 2558 - 25 พฤศจิกายน 2558ณ ใต้สะพานปรีดีธำรง,ป้อมเพชร,ด้านหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจันทรเกษม และหน้าเจดีย์ศรีสุริโยทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกวดนางนพมาศ ประกวดโคมแขวน ประกวดกระทงเล็ก ประกวดหนูน้อยนพมาศ ประกวดการร้องเพลง ลูกทุ่ง การแสดงทางวัฒนธรรม-การแสดงสินค้า OTOP กิจกรรมอื่นๆข้อมูลการติดต่อ : สำนักงานเทศบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร. 035-252-168ททท. สำนักงานพระนครศรีอยุธยาTel. +66 3524 6076-7