แคนนอน จัดกิจกรรม "Canon อาสาพาไปรู้เรื่องวิทย์ฯ นอกห้องเรียน"

05 Sep 2023

"แคนนอน" แบรนด์ผู้นำด้านเทคโนโลยีอิมเมจจิ้งระดับโลก จัดกิจกรรม Canon Volunteer อาสาพานักเรียนระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาตอนต้น พร้อมคณะคุณครูจากโรงเรียนห่างไกลจำนวน 155 คนไปทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี ภายใต้โครงการ "Canon อาสาพาไปรู้เรื่องวิทย์ฯ นอกห้องเรียน" เนื่องในโอกาสวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 18 สิงหาคมของทุกปี

แคนนอน จัดกิจกรรม "Canon อาสาพาไปรู้เรื่องวิทย์ฯ นอกห้องเรียน"

โครงการ "Canon อาสาพาไปรู้เรื่องวิทย์ฯ นอกห้องเรียน" จัดขึ้นเป็นครั้งแรกโดย บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด (แคนนอน) เพื่อมอบโอกาสด้านเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่เยาวชนจากสถานศึกษาภาครัฐขนาดเล็กที่ยังขาดแคลนทุนทรัพย์ และอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องจากพิพิธภัณฑ์ทั้ง 3 แห่งนี้มีการจัดนิทรรศการความรู้เชิงสร้างสรรค์ในแบบอินเทอร์แอ็กทีฟ ซึ่งเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สนุกสนานและน่าตื่นเต้นให้แก่เด็กๆได้เป็นอย่างดี

โดยในครั้งนี้มีโรงเรียนที่สนใจตอบรับเข้าร่วม"Canon อาสาพาไปรู้เรื่องวิทย์ฯ นอกห้องเรียน" จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านกำแพงเศียร จ.นครนายก โรงเรียนวัดบ้านกลิ้ง และโรงเรียนคชเวกวิทยา จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งแคนนอนสนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดตลอดกิจกรรมทัศนศึกษา

โครงการ "Canon อาสาพาไปรู้เรื่องวิทย์ฯ นอกห้องเรียน" จึงนับเป็นโครงการหนึ่งภายใต้แนวคิดการสนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่เยาวชนไทยที่ "แคนนอน" ในฐานะแบรนด์ผู้นำด้านเทคโนโลยีอิมเมจจิ้งระดับโลกยังคงมุ่งมั่นดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษา และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนไทยต่อไป

แคนนอน จัดกิจกรรม "Canon อาสาพาไปรู้เรื่องวิทย์ฯ นอกห้องเรียน"