ภาพข่าว: ร่วมแสดงความยินดี

11 Apr 2016
ดร.ชัยวัฒน์ แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานกรรมการเครือเบทาโกร เข้ารับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณดฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเครือเบทาโกร นำโดยนายวสิษฐ แต้ไพสิษฐพงษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ซ้ายสุด) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำโดย รศ.ธีระพล บันสิทธิ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ (ที่ 3 จากซ้าย) ร่วมแสดงความยินดี ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อเร็วๆ นี้
ภาพข่าว: ร่วมแสดงความยินดี