ภาพข่าว: มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย และ บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดตัว โครงการ “Pfizer’s 2 Missions: 1 Goal – สองภารกิจ เพื่อเป้าหมายหนึ่งเดียว”

03 Apr 2016
นางสาวศิริวรรณ ชื่นชมสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (กลาง) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเพื่อสังคม "Pfizer's 2 Missions: 1 Goal – สองภารกิจ เพื่อเป้าหมายหนึ่งเดียว" ร่วมสร้างสรรค์ เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าของคนไทย ซึ่งจัดโดย มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย , บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด หนึ่งในผู้นำนวัตกรรมยาคุณภาพของโลก และสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา ทินัดดามาตุ เนื่องในวันสตรีสากล และเพื่อรณรงค์ให้หญิงไทยใส่ใจดูแลสุขภาพรู้เท่าทันอาการปวดภัยเงียบสำหรับสุภาพสตรี พร้อมนำทีมพนักงานและผู้บริหารร่วมทำลูกประคบ พร้อมมอบอีก 1,000 ลูก เพื่อส่งต่อให้กับเพื่อนหญิงที่สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ โดยมี นางสาว ลู ฮอง หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล ไฟเซอร์ APAC (ที่ 2 จากซ้าย) ดร. กิตติมา ศรีวัฒนกุล ผู้จัดการมูลนิธิอาวุโส มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย (ที่ 3 จากซ้าย) นางลานทิพย์ ทวาทศิน นายกสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ (ที่ 3 จากขวา) ร่วมงาน และแพทย์หญิง สมิตดา สังขะโพธิ์ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู (ที่ 2 จากขวา) ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคออฟฟิศซินโดรม ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพินีพาร์ค เมื่อเร็วๆ นี้
ภาพข่าว: มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย และ บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดตัว โครงการ “Pfizer’s 2 Missions: 1 Goal – สองภารกิจ เพื่อเป้าหมายหนึ่งเดียว”