มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย และ บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดตัวโครงการ “Pfizer’s 2 Missions: 1 Goal – สองภารกิจ เพื่อเป้าหมายหนึ่งเดียว” ร่วมสร้างสรรค์ เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าของคนไทย

29 Mar 2016
มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย และ บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดตัวโครงการเพื่อสังคม "Pfizer's 2 Missions: 1 Goal – สองภารกิจ เพื่อเป้าหมายหนึ่งเดียว" ร่วมสร้างสรรค์ เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าของคนไทย โดย นำร่องจับมือสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา ทินัดดามาตุ จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ผู้หญิงไทยใส่ใจสุขภาพ และรู้เท่าทันอาการปวดภัยเงียบสำหรับสุภาพสตรี พร้อมนำทีมพนักงานและผู้บริหารร่วมทำลูกประคบ 1,000 ลูก เพื่อส่งต่อให้กับเพื่อนหญิงที่สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ พร้อมดึง บุ๋ม - ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ร่วมงาน ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพินีพาร์ค

มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย องค์กรการกุศลที่ดำเนินงานอย่างอิสระ สนับสนุนโดย บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด หนึ่งในผู้นำนวัตกรรมยาคุณภาพของโลก ได้ริเริ่มจัดทำโครงการเพื่อสังคม "Pfizer's 2 Missions: 1 Goal – สองภารกิจ เพื่อเป้าหมายหนึ่งเดียว" ร่วมสร้างสรรค์ รณรงค์เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าของคนไทย โดยล่าสุดได้ร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล หรือ International Women's Day ซึ่งมีขึ้นในวันที่ 8 มีนาคม ทุกปีทั่วโลก อีกทั้งยังเป็นการรณรงค์ให้ผู้หญิงไทยใส่ใจดูแลสุขภาพอีกด้วย โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นในบรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเอง ซึ่งงานนี้ได้พิธีกรสาวมั่นที่มุ่งมั่นพัฒนาสังคมไทยอย่าง บุ๋ม - ปนัดดา วงศ์ผู้ดี มาร่วมทำลูกประคบ และไขข้อข้องใจในประเด็นสุดฮอตสำหรับสุขภาพคุณผู้หญิง หรือ Working Women ในศตวรรษที่ 21 เรื่อง โรคออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) พร้อมเชิญชวนคนไทยใส่ใจดูแลสุขภาพและรู้เท่าทันอาการปวด ภัยเงียบสำหรับสุภาพสตรี โดยได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงสมิตดา สังขะโพธิ์ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู มาร่วมให้ความกระจ่างในช่วงการเสวนาในหัวข้อ "รอบรู้เรื่องปวด…ภัยเงียบของผู้หญิง"

แพทย์หญิงสมิตดา สังขะโพธิ์ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู เปิดเผยว่า "บทบาทของผู้หญิงไทยในปัจจุบันได้เปลี่ยนไปจากอดีตเป็นอย่างมาก จากความรับผิดชอบที่มีอยู่ในแต่เฉพาะครอบครัว เป็นแม่ที่ดูแลบุตร และคนในครอบครัวซึ่งรับผิดชอบการทำงานบ้านเป็นหลัก แต่ปัจจุบันผู้หญิงได้เข้ามามีบทบาทต่อสังคมมากขึ้น เราจะเห็นได้ชัดในเรื่องของการทำงาน มีผู้หญิงทำงานอยู่ในแทบทุกสาขาอาชีพ ซึ่งไม่ใช่เพียงเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น แต่ในต่างประเทศผู้หญิงก็ได้เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากในสังคมเช่นเดียวกัน เราจึงปฏิเสธไม่ได้ว่าผู้หญิงมีความสามารถทัดเทียมเท่าผู้ชาย และสามารถก้าวขึ้นเป็นผู้นำได้เช่นกัน ซึ่งเมื่อผู้หญิงทำงานนอกบ้านมากขึ้นหรือเป็น Working Women มีวิถีชีวิตที่เร่งรีบตามวิถีของสังคมเมือง ทำงานแข่งกับเวลา และต้องทำงานหนัก หักโหม และการมีไลฟ์สไตล์ที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลให้ไม่มีเวลาดูแลตัวเอง นำพาไปสู่ โรคออฟฟิศซินโดรม ซึ่งปัจจุบันกำลังเป็นภัยเงียบที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงแบบไม่รู้ตัว"

ด้าน นางสาวศิริวรรณ ชื่นชมสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวสรุปว่า "บริษัทฯ มีเป้าหมายสูงสุดในการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้กับสังคมไทย ซึ่งภารกิจหลักประการหนึ่งคือ การให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันโรคต่างๆ รวมทั้งการรักษา โดยกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสตรีสากลครั้งนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของ โครงการเพื่อสังคม "Pfizer's 2 Missions: 1 Goal – สองภารกิจ เพื่อเป้าหมายหนึ่งเดียว ของมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย และบริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งจัดขึ้นเพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิต แบ่งปันทักษะความรู้ โดยมีเป้าหมายในการสร้างสรรค์สุขภาพที่ดีกว่าของสังคมไทยอย่างยั่งยืน"