SPU: อัดฉีด 1 ล้าน ฉลองชัยผลงานนักกีฬา “กันเกราเกมส์” ม.ศรีปทุม

16 Feb 2016
ดร.โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดี ประธานในพิธี พร้อมด้วย อาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดี และ อาจารย์สุรศักดิ์ ทรัพย์เพิ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬา มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดงานเลี้ยงและมอบเงินรางวัลอัดฉีดนักกีฬาในโครงการ "ฉลองชัยกีฬา SPU" ให้กับนักกีฬามหาวิทยาลัยศรีปทุมที่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 "กันเกราเกมส์" ที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้อันดับที่ 15 จากสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 111 สถาบันการศึกษา จากความสำเร็จดังกล่าวด้าน ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี ได้มอบหมายให้ ดร.โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผู้แทนมอบเงินรางวัลความสำเร็จให้กับนักกีฬาและ ผู้ฝึกสอน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำผลงานต่อไป ทั้งนี้ยังได้มอบเงินรางวัลให้กับนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยศรีปทุมและเป็นตัวแทนในนามทีมชาติไทย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1 ล้านบาท ตามโครงการของ สำนักงานการกีฬา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ ศูนย์กีฬาในร่มเพื่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา
SPU: อัดฉีด 1 ล้าน ฉลองชัยผลงานนักกีฬา “กันเกราเกมส์” ม.ศรีปทุม

สำหรับกีฬาปัญญาชน การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ประจำปี พ.ศ.2560 เจ้าภาพจัดการแข่งขันครั้งต่อไป คือ...http://www.spu.ac.th/news/54325

#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SRIPATUM #SPU #Dek59