ภาพข่าว: เอสเอ็มอีแบงก์ เยี่ยมศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและธุรกิจเทคโนโลยี ม.อุบลฯ

15 Mar 2016
นางสาลินี วังตาล ประธานกรรมการ เอสเอ็มอีแบงก์ และ ผู้อำนวยการ สสว. พร้อมด้วย นายมงคล ลีลาธรรม กรรรมการผู้จัดการ เอสเอ็มอีแบงก์ เยี่ยมชมหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจและธุรกิจเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งมีหน้าที่ในการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์และสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่เชิงพาณิชย์ โดยเยี่ยมชมผู้ประกอบการ SMEs 12 รายที่มาออกบูธแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ พร้อมผลักดัน SMEs 7 ราย เพื่อต่อยอดสู่โครงการ ประชารัฐสุขใจ Shop ให้มีโอกาสจำหน่ายสินค้าเพิ่มช่องทางการตลาด ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อเร็ว ๆ นี้
ภาพข่าว: เอสเอ็มอีแบงก์ เยี่ยมศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและธุรกิจเทคโนโลยี ม.อุบลฯ