พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต สอนน้องๆ เรียนรู้การบริหารจัดการเงิน

24 Aug 2016
บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิ จูเนียร์ อะชีฟเมนท์ ประเทศไทย นำทีมพนักงานจิตอาสาจัดกิจกรรม "Cha-Ching in Ourselves" โดยได้ร่วมกันไปเล่านิทานความรู้รอบตัวให้แก่น้องๆ และทำกิจกรรมฐานความรู้เรื่องการบริหารจัดการเงิน โดยสอดแทรกความรู้ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และหลักเศรษฐศาสตร์อย่างง่าย ๆ โดยผ่านการ์ตูน "ชา-ชิ้ง" เพื่อปลูกฝังความรู้ความเข้าใจในหลักการพื้นฐานด้านการเงินทั้งสี่ประการ คือ "การหารายได้ เก็บออม จับจ่าย และแบ่งปัน"
พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต สอนน้องๆ เรียนรู้การบริหารจัดการเงิน

กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนเลิศหล้า ถ.เพชรเกษม 77 กรุงเทพฯ