ภาพข่าว: “ทำบุญใหญ่ ที่ มจร.วังน้อย"

27 Sep 2016
แสวง เจียรไพฑูรย์ กก.ผจก.โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ พร้อมผู้บริหารพนักงานทำบุญเลี้ยงพระ 884 รูป ในโอกาสโรงแรมก้าวสู่ปีที่ 25 ณ.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) อ.วังน้อง จ.อยุธยา โดยได้รับความเมตตาจาก พระราชวรเมธี ดร.ผศ.รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร มจร.เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
ภาพข่าว: “ทำบุญใหญ่ ที่ มจร.วังน้อย"