ภาพข่าว: SPU : น้องๆ ม.6 ร.ร. เตรียมอุดมศึกษา ขอนแก่น เยี่ยมชม สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ม.ศรีปทุม ขอนแก่น

20 Jun 2016
ดร.ธาวิษ ถนอมจิตศ์ และ อ.ณัฐกานต์ เพ็งหาพันธ์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การต้อนรับน้องๆนักเรียน ม.6 จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จ.ขอนแก่น ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทัวร์จำลองและ ห้องปฎิบัติการ MICE จำลอง เพื่อเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ก่อนเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ต่อไป ณ ห้องปฎิบัติการจำลองและ ห้องปฎิบัติการ MICE จำลองมหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา
ภาพข่าว: SPU : น้องๆ ม.6 ร.ร. เตรียมอุดมศึกษา ขอนแก่น เยี่ยมชม สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ม.ศรีปทุม ขอนแก่น