ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม มอบรางวัล CSR-DIW Continuous Award 2016 แก่ บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

22 Dec 2016
ดร.สมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลความรับผิดชอบต่อสังคม "CSR-DIW Continuous Award 2016" จากกระทรวงอุตสาหกรรม แก่ บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) หรือ "DELTA" หนึ่งในผู้นำอิเล็กทรอนิกส์และนวัตกรรมไอซีทีของโลก โดยมี นายปราโมทย์ โมรา ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย นายมานะ นนท์แก้ว ผจก.อาวุโส และ นางสาววิไลลักษณ์ ฟุ้งธนะกุล เลขานุการบริษัทเป็นตัวแทนรับมอบ ณ แกรนด์ ไดมอนด์บอลรูม ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ในฐานะที่เป็นองค์กรอุตสาหกรรมที่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืนต่อเนื่อง
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม มอบรางวัล CSR-DIW Continuous Award 2016 แก่ บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

เกณฑ์การพิจารณามอบรางวัล "CSR-DIW Continuous Award 2016" ประกอบด้วย 7 หลักการได้แก่ 1.การกำกับดูแลองค์กร(Organizational Governance) 2.สิทธิมนุษยชน (Human Rights) 3.การปฏิบัติด้านแรงงาน (Labour Practices) 4. สิ่งแวดล้อม (Environment) 5.การดำเนินงานอย่างเป็นธรรม(Fair Operating Practices) 6.ประเด็นผู้บริโภค (Consumer Issues) และ 7.การมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน (Community Involvement and Development)

ก่อนหน้านี้ บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) ได้รับรางวัลเกียรติยศหลายรางวัลในปี 2016 นี้ ได้แก่ รางวัลสุดยอดแบรนด์องค์กรไทย (Thailand's Top Corporate Brands 2016), รางวัลองค์กรต้นแบบบริหารจัดการแรงงานสัมพันธ์ของประเทศไทย (Thailand's Model Organization on Labour Relations Management Award 2016), ได้คะแนนยอดเยี่ยมในธรรมาภิบาล จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD), และได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เป็น Thailand Sustainability Investment 2016 หรือ การลงทุนยั่งยืน

เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ฯ หรือ "DELTA"ก่อตั้งมาเป็นเวลา 26 ปี มุ่งเน้นการดำเนินงานอย่างยั่งยืน การวิจัยพัฒนา ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำ สร้างงานและรายได้แก่ประเทศ เดลต้าฯ ดูแลกำกับกิจการด้วยสำนึกของความรับผิดชอบต่อสังคม ประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สะท้อนให้เห็นถึงพลังความมุ่งมั่นในแนวทางสู่ความยั่งยืนขององค์กรและพนักงานกว่า 10,000 คน กลุ่มบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ฯ มี ฝ่ายวิจัยและพัฒนา (R&D Lab) ใน 7 ประเทศ คือ ไทย เยอรมัน สวิส อังกฤษ โรมาเนีย จีน และอินเดีย มีสำนักงานขาย ใน 23 ประเทศ และมีโรงงานผลิตใน 5 ประเทศคือ ไทย บราซิล สโลวาเกีย อินเดีย และเมียนมาร์ ปัจจุบันบริษัท เดลต้า อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ส่วนกลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก ของเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ฯ หรือ "DELTA" ได้แก่ 1.กลุ่มผลิตภัณฑ์เพาเวอร์อิเล็กทรอนิคส์ (Power Electronics) 2.กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการพลังงาน ( Energy Management) ซึ่งรวมถึงโซลาร์คอนเวอร์เตอร์ และเครื่องชาร์จรถยนต์พลังงานไฟฟ้า และ 3.กลุ่มผลิตภัณฑ์สมาร์ทกรีนไลฟ์ (Smart Green Life) ซึ่งประกอบด้วยจอภาพ ระบบแสดงผลและ LED 4.บริการโซลูชั่นและออโตเมชั่นสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆ