ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรมมอบ | newswit

กรอ.มอบรางวัล CSR-DIW Award ให้
กรอ.มอบรางวัล CSR-DIW Award ให้
29 โรงงานของ CPF รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม – อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 14 Sep
วว. รับมอบใบรับรองระบบงาน หน่วยรับรองมาตรฐานท่องเที่ยวไทยแห่งแรก-แห่งเดียวของไทยจาก
วว. รับมอบใบรับรองระบบงาน หน่วยรับรองมาตรฐานท่องเที่ยวไทยแห่งแรก-แห่งเดียวของไทยจาก
สมอ. – ศ.(วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า สำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) วว. Oct 2021
กระทรวงอุตฯ สั่งการ กสอ. ลงพื้นที่
กระทรวงอุตฯ สั่งการ กสอ. ลงพื้นที่
เสริมแกร่งเศรษฐกิจชุมชนห้วยยายจิ๋ว เร่งสร้างนักธุรกิจเกษตรรายใหม่ในพื้นที่ชัยภูมิ – นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ Jul 2020
กระทรวงอุตฯ สั่งการ กสอ. ปรับโครงสร้างหนี้อุตฯ
กระทรวงอุตฯ สั่งการ กสอ. ปรับโครงสร้างหนี้อุตฯ
ครัวเรือนหัตถกรรม ยืดชำระหนี้สูงสุด 6 ปี พักดอกเบี้ย หวังฟื้น 678 กิจการ ให้ดีพร้อมใน 90 วัน – นายณัฐพล รังสิตพล Jun 2020
รมว.อุตฯ มอบนโยบายเร่งด่วน กระตุ้นเศรษฐกิจ
รมว.อุตฯ มอบนโยบายเร่งด่วน กระตุ้นเศรษฐกิจ
ช่วย SME-คนตัวเล็ก – นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า Aug 2019
กระทรวงอุตสาหกรรมมอบรางวัลเหมืองแร่สีเขียวแก่โรงงานยิปรอค
กระทรวงอุตสาหกรรมมอบรางวัลเหมืองแร่สีเขียวแก่โรงงานยิปรอค
ในงาน Green Mining Award 2018 – โดยรางวัลนี้เป็นการยกย่องมาตรฐานการดำเนินงานของโรงงานไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม Nov 2018
ก.อุต ฯ มอบประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมให้ซีพีเอฟ
ก.อุต ฯ มอบประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมให้ซีพีเอฟ
– นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแ Aug 2018
18 หน่วยงานผนึกพลังขับเคลื่อนเอสเอ็มอีสู่ความเป็นเลิศ
18 หน่วยงานผนึกพลังขับเคลื่อนเอสเอ็มอีสู่ความเป็นเลิศ
ติดอาวุธปัญญาพร้อมเติมทุนผลักดันเติบโตแข็งแกร่งยั่งยืน – วันนี้ (2 สิงหาคม 2561) Aug 2018
สศอ. เปิดตัวรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น
สศอ. เปิดตัวรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น
ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ – วันนี้ (6 มี.ค.61) ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ นายอิทธิชัย ปัทมสิริวัฒน์ Mar 2018
เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
รับรางวัล Eco Factory Award 2017 – หลักเกณฑ์มาตรฐานรางวัลโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มุ่งหมายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่ Oct 2017
ภาพข่าว: โรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม
ภาพข่าว: โรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม
ปตท. รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับสูงสุด – Sep 2017
ภาพข่าว: โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง
ภาพข่าว: โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง
ปตท. รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับสูงสุด – Sep 2017
ภาพข่าว: สถาบันอาหาร มอบเกียรติบัตรรับรอง
ภาพข่าว: สถาบันอาหาร มอบเกียรติบัตรรับรอง
“โครงการ MK ปลอดภัยไร้ผงชูรส” – "โครงการ MK ปลอดภัยไร้ผงชูรส" เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันอาหาร และบริษัท เอ็มเค May 2017
ซีพี ออลล์ จับมือ สสว. – กสอ.
ซีพี ออลล์ จับมือ สสว. – กสอ.
จัดงาน “เซเว่น อีเลฟเว่น เอสเอ็มอีไทยยั่งยืน” มุ่งเชิดชู SME ไทยที่ผลิตสินค้าดีมีคุณภาพได้มาตรฐาน – นายธานินทร์ Feb 2017
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม มอบรางวัล
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม มอบรางวัล
CSR-DIW Continuous Award 2016 แก่ บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) – เกณฑ์การพิจารณามอบรางวัล "CSR-DIW Dec 2016
ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
มอบรางวัลให้แก่ 6 องค์กรต้นแบบการเพิ่มผลิตภาพสู่ความยั่งยืน – Oct 2016
ภาพข่าว: สถาบันอาหาร มอบใบรับรอง
ภาพข่าว: สถาบันอาหาร มอบใบรับรอง
GMP – HACCP ให้ศิริราช ภายใต้โครงการ “ครัวอนามัย อาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล” – Aug 2016
ภาพข่าว: สถาบันอาหาร มอบใบรับรอง
ภาพข่าว: สถาบันอาหาร มอบใบรับรอง
ครัวอนามัย อาหารปลอดภัยให้รพ.ตำรวจ – Jun 2016
ภาพข่าว: “เซ็นทรัลพัฒนาขอนแก่น”
ภาพข่าว: “เซ็นทรัลพัฒนาขอนแก่น”
คว้ารางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ Thailand Quality Class – หมายเหตุ: Thailand Quality Class (TQC ซึ่งจัดโดย Apr 2016
กระทรวงอุตสาหกรรม มอบรางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมของประเทศไทย “Premium Products of Thailand” – The Pride of Thais ประจำปี พ.ศ. 2558 – นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ภาคอุตสาหกรรมเป็นภาคที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยมาโดยตลอด จนถึงปัจจุบันผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากประเทศไทยเป็นที่รู้จักในทุกภูมิภาคทั่วโลก สร้างชื่อเสียงและนำรายได้เข้าสู่ประเทศ มีความโดดเด่น มีเอกลักษณ์
ภาพข่าว: โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง ปตท. รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 –
อุตสาหกรรมขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ และพัฒนาขีดความสามารถด้านการตรวจร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์มาตรฐานบังคับทั่วประเทศ – ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (กมอ.) เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นกระทรวงเศรษฐกิจ มีภารกิจด้านการส่งเสริมและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพในการแข่งขันทางการค้าได้อย่างยั่งยืน โดยมีสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ สมอ.
ภาพข่าว: ปตท. รับรางวัลดีเด่นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ นิคมฯ เอเซีย ระยอง – กรุงเทพฯ--3 ต.ค.--ปตท. ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม มอบรางวัลการประกวดโครงการ ECO-Symbiosis (นิคมฯ โรงงาน ชุมชน) ประจำปี 2556 ซึ่งจัดโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ให้กับ นายชวลิต ทิพพาวนิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจและบริหารโครงการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และทีมงาน ซึ่งเข้ารับรางวัลดีเด่นจากโครงการ PTT ECO-Industrial Zone
ภาพข่าว: สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ มอบโน้ตบุ๊กมือสอง ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย – กรุงเทพฯ--5 ก.ย.--สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ คุณสุวรรณ เหรียญเสาวภาคย์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม มอบโน้ตบุ๊กที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว จำนวน 8 เครื่อง ให้แก่ คุณหญิงอุไรวรรณ ศิรินุพงศ์ ประธานมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์