มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดงาน Open House "วิชาชีวิตและความตาย"

03 Oct 2016
ขอเชิญร่วมงาน Open House "วิชาชีวิตและความตาย" ในวันเสาร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๙.๐๐ น - ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์วัดศรีสุดาราม บางขุนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ

ร่วมฟังการเสวนา ประสบการณ์ "การศึกษาวิชาชีวิตและความตาย" โดยศิษย์เก่าและนิสิตปัจจุบัน พระมหาสุเทพ สุทฺธิญาโณ ประธานกลุ่มอาสาคิลานธรรม, พระปณต คุณวฑฺโฒ วัดญาณเวศกวัน (ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นของ มจร. ประจำปี 2554) และคฤหัสถ์หลากหลายอาชีพ

แนะนำหลักสูตร แก่ผู้ที่สนใจ พูดคุยกับ นิสิตสาขาวิชาชีวิตและความตาย รุ่นพี่ ที่จะมาแบ่งปันเรื่องราว สิ่งที่ได้รับและนำไปใช้ในการเรียนสาขาวิชาชีวิตและความตาย และสอบถามตามอัธยาศัย

พร้อมช่วง ถาม-ตอบ โดย ผู้อำนวยการหลักสูตร พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภิฉนฺโท, ผศ.,ดร. และคณะอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

**** ไม่มีค่าใช้จ่าย ****

รายละเอียดเพิ่มเติมหลักสูตร :

ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กำลังเปิดรับสมัครนิสิตปริญญาโท สาขาวิชาชีวิตและความตาย รุ่นที่ ๑๐ เพื่อเรียนรู้หาคำตอบ ชีวิตคืออะไร? ชีวิตเป็นอย่างไร? ชีวิตเป็นไปอย่างไร? ชีวิตควรให้เป็นไปอย่างไร? ชีวิตควรเป็นอยู่อย่างไร? ร่วมค้นหาความหมายและคำตอบเพื่อการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าและเอื้อเฟื้อผู้คนด้วยหัวใจแห่งความเป็นผู้ให้ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙