ภาพข่าว: “อภิสิทธิ์” บำเพ็ญพระราชกุศลวันปิยมหาราช

07 Nov 2016
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (ที่ 5 จากซ้าย) หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เป็นประธานในงานเทศน์มหาชาติ เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2559 ซึ่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติและบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยมีพระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมในพิธี ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อเร็วๆ นี้
ภาพข่าว: “อภิสิทธิ์” บำเพ็ญพระราชกุศลวันปิยมหาราช