ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมสนับสนุนงานวิสาขบูชานานาชาติ เชิญชมถ่ายทอดสดกิจกรรมตลอด 3 วันเต็ม 6-8 พ.ค.นี้ ทางช่อง TNN 2 (ทรูวิชั่นส์ช่อง 784)

05 May 2017
บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมเป็นสื่อหนึ่งในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา สนับสนุนการประชุมวิชาการนานาชาติสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ครั้งที่ 3 และพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติได้ร่วมกันจัดขึ้น โดยทรูวิชั่นส์ จะถ่ายทอดสดการประชุมและพิธีดังกล่าวเพื่อให้พระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนทั่วโลก ได้รับชมอย่างพร้อมเพรียงกัน ตั้งแต่วันที่ 6-8 พฤษภาคม 2560 ทางช่อง TNN 2 (ทรูวิชั่นส์ช่อง 784) ตั้งแต่เวลา 9.00-17.00 น. ทุกวัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมสนับสนุนงานวิสาขบูชานานาชาติ เชิญชมถ่ายทอดสดกิจกรรมตลอด 3 วันเต็ม 6-8 พ.ค.นี้ ทางช่อง TNN 2 (ทรูวิชั่นส์ช่อง 784)

• วันที่ 6-7 พ.ค. ถ่ายทอดสดพิธีเปิดและการประชุม จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

• วันที่ 8 พ.ค. ถ่ายทอดสดการประชุมและพิธีปิดจากศูนย์การประชุมสหประชาชาติ ถ.ราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร