สุดปลื้ม “แจ๊ค จักรพันธ์ – โซ่ ธัชพล” จากละคร “ที่หนี้มีรัก” ทางช่อง 3เข้ารับรางวัลทูตพระพุทธศาสนาวิสาขบูชาโลก 2560

08 May 2017
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะกรรมการสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ส่วนงานบริหารสำนักงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2560 และมีกิจกรรมหลัก คือการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจาก 9 ประเทศในทวีปเอเชีย พร้อมรณรงค์ให้ร่วมรักษาศีลห้า ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์ค
สุดปลื้ม “แจ๊ค จักรพันธ์ – โซ่ ธัชพล” จากละคร “ที่หนี้มีรัก” ทางช่อง 3เข้ารับรางวัลทูตพระพุทธศาสนาวิสาขบูชาโลก 2560

นอกจากนี้ยังได้มอบประกาศเกียรติคุณให้กับศิลปิน ดารา นักร้อง ที่ไม่มีประวัติเสียหายทางกฎหมายและศีลธรรมอันดี ให้เข้ารับรางวัล "ทูตพระพุทธศาสนาวิสาขบูชาโลก 2560" โดยอาราธนาเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นผู้ประทานรางวัล สุดปลื้ม แจ๊ค – จักรพันธ์ จันโอ และ โซ่ – ธัชพล เสือทองคำ นักแสดงจากละคร ที่หนี้มีรัก ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 พร้อมด้วยศิลปิน ดารา นักร้อง จากหลากหลายสังกัดเข้ารับรางวัลเดียวกันนี้อีกด้วย

สุดปลื้ม “แจ๊ค จักรพันธ์ – โซ่ ธัชพล” จากละคร “ที่หนี้มีรัก” ทางช่อง 3เข้ารับรางวัลทูตพระพุทธศาสนาวิสาขบูชาโลก 2560 สุดปลื้ม “แจ๊ค จักรพันธ์ – โซ่ ธัชพล” จากละคร “ที่หนี้มีรัก” ทางช่อง 3เข้ารับรางวัลทูตพระพุทธศาสนาวิสาขบูชาโลก 2560