SPU: นิเทศฯ ม.ศรีปทุม จับมือ ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง สัมมนาเชิงปฎิบัติการด้านการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

21 Aug 2017
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง จัดกิจกรรมโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (MCU TV) "ด้านการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์" อาทิ เทคนิคการถ่ายภาพนิ่ง เทคนิคการถ่ายภาพเคลื่อนไหว เทคนิคการเขียนสคริปต์/ข่าว เทคนิคการตัดต่อ/ทำกราฟฟิค และการทำเพจ Facebook ให้กับ บุคลากร นักศึกษาและคณะสงฆ์ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมี อาจารย์มานินทร์ เจริญลาภ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำทีมคณาจารย์ ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ตรง ณ ห้องเธียร์เตอร์ ชั้น 3 อาคาร 40ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเข) ระหว่างวันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2560 ซึ่งภายในงานได้รับเกียรติจากพระเดชพระคุณ พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้
SPU: นิเทศฯ ม.ศรีปทุม จับมือ ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง สัมมนาเชิงปฎิบัติการด้านการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

#มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SPU #SRIPATUM #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #คณะนิเทศศาสตร์SPU

SPU: นิเทศฯ ม.ศรีปทุม จับมือ ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง สัมมนาเชิงปฎิบัติการด้านการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ SPU: นิเทศฯ ม.ศรีปทุม จับมือ ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง สัมมนาเชิงปฎิบัติการด้านการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ SPU: นิเทศฯ ม.ศรีปทุม จับมือ ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง สัมมนาเชิงปฎิบัติการด้านการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์