ภาพข่าว: สถาบันฝึกอบรมทันตวัฒน์ ร่วมกับ LDC มอบใบประกาศนียบัตร หลักสูตร “ผู้ช่วยทันตแพทย์ รุ่น 59-61”

24 Aug 2017
ทันตแพทย์วัฒนา ชัยวัฒน์ หรือ หมอหนึ่ง (แถวกลาง ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ให้บริการศูนย์ทันตกรรมทันตแพทย์เฉพาะทางในนาม LDC Dental ร่วมกับสถาบันทันตวัฒน์ ให้เกียรติมอบใบประกาศนียบัตรหลักสูตร "ผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 59 - 61" ณ สำนักงานใหญ่ LDC Dental ศรีนครินทร์ เมื่อเร็วๆ นี้ โดยสถาบันฝึกอบรมทันวัฒน์ จัดตั้งขึ้นเพื่อผลิตผู้ช่วย ทันตแพทย์ที่มีศักยภาพ รองรับการขยายสาขาของ LDC Dental ในอนาคต
ภาพข่าว: สถาบันฝึกอบรมทันตวัฒน์ ร่วมกับ LDC มอบใบประกาศนียบัตร หลักสูตร “ผู้ช่วยทันตแพทย์ รุ่น 59-61”