ภาพข่าว: ม.อุบลฯ วางใจให้คุ้มครองนักศึกษา

19 Jun 2017
เมื่อเร็วๆ นี้ คุณอุทัย สรรเสริญศักดิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย สายงานการตลาดตัวแทน บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มไทยประกันชีวิต และคุณทรงพล อินทเศียร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมลงนามสัญญาประกันอุบัติเหตุกลุ่มเพื่อให้ความคุ้มครองนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 15,000 คน รวมเป็นทุนเอาประกันภัยกว่า 4,050,000,000 บาท โดยมีคุณพรศิลป์ ศรีเนตร ผู้จัดการ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี และบุคลากรมหาวิทยาลัยร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมบุณฑริก สำนักงานอธิการบดี
ภาพข่าว: ม.อุบลฯ วางใจให้คุ้มครองนักศึกษา