ภาพข่าว: รร. เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน มจพ. คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขัน “SEACON WAR OF STEEL3”

26 Jan 2018
โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน มจพ. เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศจากนายกรัฐมนตรี ในรายการ "SEACON WAR OF STEEL 3" เป็นการแข่งขันหุ่นยนต์ต่อสู้ โดยในปีนี้มีผู้เข้าแข่งขันกว่า 140 ทีม ทีม Upsilon AssemZui มจพ. คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์ต่อสู้ ในรายการ "SEACON WAR OF STEEL" จัดขึ้นต่อเนื่องในปีที่ 3 หลังได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดี เพื่อเฟ้นหานักประดิษฐ์หุ่นยนต์ยุคใหม่ ซึ่งการจัดการแข่งขันฯ ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน งานนี้จัดขึ้น ณ ลานน้ำพุ ชั้น 1 ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ เมื่อวันที่ 17-21 มกราคม 2561
ภาพข่าว: รร. เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน มจพ. คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขัน “SEACON WAR OF STEEL3”

สมาชิกทีม Upsilon Assemzui ประกอบไปด้วย

นายวัชรินทร์ โชติแสงแก้ว นายนนทกรณ์ ภาคนะนะถา

นางสาวปุณย์สิตา พุ่มโพธิสุวรรณ นายสิรวิชญ์ เกตุบุญเลี้ยง

นายคณธัช พุฒิกรดุรงค์ นางสาววริษฐา บุญเทียม

นางสาวจิรัชญา คัชมาตย์ นางสาวณัฏฐนิช ตั้งจิตวิสุทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาทีมประกอบไปด้วย

อาจารย์ธีรวัฒน์ เบ็ญจวิไลกุล อาจารย์คฑาวุฒิ อุชชิน

อาจารย์ณัฐพล ปัญญาหลวง อาจารย์สุรเชษฐ์ อินเทียม